Transport en havens

Op een duurzame manier mensen en goederen over zee vervoeren en voor een goede afhandeling in havens zorgen is belangrijk. Jaarlijks slaan er door diverse oorzaken wereldwijd ongeveer 10.000 containers overboord. Ook in de druk bevaren wateren van de Noordzee – met haar toegankelijkheid tot de havens in Nederland, België, Duitsland en Scandinavië – worden een belangrijk aantal van deze containers verloren.

Het container vervoer over water neemt de afgelopen jaren flink toe. Hierdoor neemt ook het aantal incidenten met overboord geslagen containers toe. Met name de vloeistofcontainers, welke meestal gevaarlijke en milieubelastende stoffen bevatten, zijn grote risicofactoren voor het milieu. Wanneer de inhoud van zo’n vloeistofcontainer vrij komt, is de schade voor het milieu meestal zeer groot. Tevens is het een kostbare bergingsoperatie. Naast transport van zeecontainers hebben ook de havenontvangstinstallaties en aanmeer-voorzieningen in havens onze aandacht.