Natuur

De natuur is belangrijk als drager voor onze nationale en lokale economie, dus beleid en beheer gericht op zowel ecologie als economie vormen ons uitgangspunt. Onze leden grenzen vaak aan natuurgebieden die een trekpleister vormen voor recreanten en toeristen. Ook is visserij een belangrijke bron van inkomsten voor diverse gemeenten. KIMO zet zich in voor een duurzaam gebruik en beheer van onze natuur, waarbij economische activiteiten doorgang moeten kunnen vinden.