Over ons

Over KIMO

KIMO Nederland en België is een vereniging van gemeenten met gemeenschappelijke belangen op en aan de Noordzee. Het aandachtsgebied van onze organisatie omvat de Noordzee, de Waddenzee, de kustwateren en het overgangsgebied van land naar zee.

Wij als organisatie van lokale overheden, treden in overleg met andere overheden en organisaties om onze doelen te realiseren. Deze doelen liggen op het gebied van veiligheid, milieu en economie. KIMO Nederland en België staat niet op zich, maar is een onderdeel van de KIMO International. KIMO International vertegenwoordigt ca. 150 kustgemeenten uit diverse landen in Noordwest-Europa. Samen met ons internationale netwerk van gemeenten, geven we de belangen van kustgeoriënteerde gemeenten in Nederland en België een belangrijke stem.

Het bestuur

Het algemeen bestuur van de vereniging wordt gevormd uit afgevaardigden van de deelnemende gemeenten, die worden benoemd door en uit de algemene vergadering. Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt gevormd uit drie afgevaardigden van de leden , die worden benoemd door en uit de algemene vergadering. Het dagelijks bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een eerste en een tweede vice-voorzitter. Aan het dagelijks bestuur wordt toegevoegd een ambtelijk secretaris, die op voordracht van het dagelijks bestuur wordt benoemd door de algemene vergadering.

Dhr. S. Dinjens

Wethouder gemeente Velsen

Dhr. J.C. Knape

Wethouder gemeente Katwijk

Dhr. N. Middelkoop

Wethouder gemeente Urk

Dhr. H. Wijkhuisen

Wethouder gemeente Bloemendaal

Dhr H. van Putten

Wethouder gemeente Goeree-Overflakkee

Secretariaat

Dhr. M. Mannaart

Secretaris

Dhr. Y. Schaacke

Projectmedewerker

Mw. J. van Dijk

Management assistente

KIMO International

KIMO Nederland en België is een onderdeel van KIMO International. KIMO International is een internationale milieu- en veiligheidsorganisatie voor lokale overheden in Noord-Europa in landen rond de Noordelijke zeeën. Tot het aandachtsgebied van de organisatie horen de Ierse zee, de Noordzee, een gedeelte van de Atlantische oceaan, het Skagerrak en bij de landen behorende kustwateren.