Recreatie en Toerisme

Kustgemeenten zijn aantrekkelijk voor bezoekers, zeker als deze duurzaam zijn ingericht en met aandacht voor mens en milieu worden beheerd. Maar ook de veiligheid voor de bezoeker aan stranden is belangrijk.Hoe kunnen gemeenten dit nu het beste aanpakken en welke hulpmiddelen hebben zij tot hun beschikking?