Missie en Visie

Het jaar 2016 is bijzonder, de voormalige secretaris heeft na 15 jaar afscheid genomen en een nieuwe secretaris is aangesteld. Een heroriëntatie van de organisatie en een her-prioritering van taken […]

BACK