Wie zijn wij

KIMO Nederland en België

KIMO Nederland en België is onderdeel van KIMO International. KIMO International is in 1990 in Denemarken opgericht. De Noorse afkorting KIMO staat voor “Kommunenes Internasjonale Miljorganisasjon” en is een vereniging van kustgemeenten met gemeenschappelijke belangenorganisatie van lokale overheden. De organisatie strijdt tegen de vervuiling van de Noordzee, Ierse zee, Noordoostelijke Atlantische oceaan en de Oostzee. Bij KIMO International zijn ca. 150 gemeenten uit 13 landen aangesloten. KIMO Nederland en België is in 1999 opgericht.

Technisch-organisatorische informatie

Hieronder staat de technisch-organisatorische informatie van onze organisatie:

Organisatienaam: KIMO Nederland en België
Rechtsvorm: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
KvK-nummer: 34120705
RSIN: 815581154
Postadres: Postbus 325, 1940 AH BEVERWIJK
Bezoekadres: Stationsplein 48B, 1948 LC BEVERWIJK
Emailadres: mmannaart@odijmond.nl
Telefoonnummer: 00 (31) 251 – 263848

KIMO Nederland en België is een platform voor bestuurders van gemeenten met een belang bij de zee en de organisatie behartigt de belangen van kust georiënteerde gemeenten. De organisatie bestaat uit haar leden, waaruit een algemeen en een dagelijks bestuur wordt gekozen.

BACK