KIMO Nederland en België

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
KIMO Nederland en België

Symposium "De Kracht van de Kust" op 8 oktober 2015

Op 8 oktober is het KIMO-symposium "De Kracht van de Kust". Aanleiding voor dit symposium is het heugelijke feit dat alle aan de Noordzee gelegen gemeenten in Nederland lid zijn geworden van KIMO Nederland en België. De bijeenkomst wordt gehouden in Strandpaviljoen Club Zand in Castricum. U bent van harte welkom, maar het is wenselijk dat u zich wel van te voren opgeeft via: deze link

 

KIMO wenst u een prachtige zomer

Er wordt door u hard gewerkt aan het veiliger en schoner maken van stranden, de zee, vaarroutes en havens. De kustgemeenten en gemeenten met een sterke band met de zee en kust in Nederland en België zijn, samen met allerlei partners, druk bezig met het voorbereiden of uitvoeren van allerlei acties voor veiligheid, bereikbaarheid en milieu. Mocht u nog op vakantie gaan dan wenst KIMO u een prachtige zomervakantie, mocht u deze zomer doorwerken, dan een prettige zomer gewenst. Het KIMO secretariaat is de hele zomer bereikbaar voor uw vragen. 

 

Overleg van het Dagelijks Bestuur van KIMO Nederland en België (13 mei 2015)

Het dagelijks bestuursoverleg was op 13 mei in Katwijk waar de bestuursleden hartelijk werden ontvangen door wethouder, de heer Knape. Overlegpunten waren o.a. de samenwerking met de Belgische kustgemeenten, de ontwikkelingen van het internationale secretariaat, promotie van KIMO, zwemveiligheid op de Nederlandse stranden en de diverse projecten die worden uitgevoerd of voorbereid. Hieronder vallen de Green Deals Visserij voor een Schone Zee en Schone Stranden, die KIMO uitvoert in samenwerking met de Ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken. Na het overleg is een bezoek gebracht aan de indrukwekkende zeewering van Katwijk, ontwikkeld in het kader van “Zwakke Schakels”.

 

Strandestafette Juttersgeluk in Wassenaar, Katwijk, Noordwijk, Zandvoort, Bloemendaal en Velsen

Van 22 tot en met 24 april is door KIMO in samenwerking met de Stichting Juttersgeluk de pilot “Juttersgeluk” georganiseerd. Er zijn samen met 6 KIMO lid-gemeenten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, stranden schoongemaakt. Enthousiast openden wethouders van de gemeenten de actie in een strandpaviljoen van hun gemeente, waar de deelnemers werden getrakteerd op een hapje en een drankje. Deelnemende gemeenten met hun wethouders waren: Wassenaar (mw. Verschoor), Katwijk (dhr. Knape), Noordwijk (dhr. Barnhoorn), Zandvoort (mw. Challik-Frijling) en Bloemendaal (dhr. Bot). De estafette werd afgesloten in de gemeente Velsen door KIMO voorzitter dhr. te Beest. Het was een bijzonder inspirerende actie waar zowel de deelnemers als de organisatie veel plezier aan hebben beleefd en ook nog eens veel afval werd verzameld. Dit krijgt zeker een vervolg! 

De heer drs. W.R. Sluiter wordt geïnstalleerd als burgemeester van Harlingen (28 mei 2015)

De heer drs. W.R. Sluiter wordt op donderdag 28 mei tijdens een bijzondere openbare raadsvergadering geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Harlingen. De heer Sluiter is actief lid van het Dagelijks Bestuur van KIMO Nederland en België en het bestuur feliciteert de heer Sluiter van harte met zijn aanstelling.


 

Overleg van het Internationaal Dagelijks Bestuur in Aberdeen (9 mei 2015)

Het internationaal bestuur heeft op 9 mei overleg gevoerd in Aberdeen, Schotland. Daar is overlegd over onze inhoudelijke bijdragen aan OSPAR, het Fishing For Litter project en de optimalisatie van samenwerking van de nationale KIMO-organisaties via het Internationale Secretariaat. Ook is de vervuiling van stranden en de zee door ballonnen en Chinese lantaarns besproken. Dit in vervolg op de vele vervuilingsthema’s die in het verleden zijn besproken. Het overleg verliep in een goede sfeer en is een opmaat voor de algemene ledenvergadering eind september op de Orkney eilanden.

 

Activiteiten van KIMO Nederland en België in Brussel

Maandelijks is KIMO Nederland en België in Brussel om te netwerken en te lobbyen. Er is eerst contact gelegd met partijen in Nederland om een beeld te verkrijgen van de structuur en werkwijze van de Europese Unie. Vervolgens is contact gelegd met partijen waarmee KIMO samen kan werken in Brussel. De G4, het Huis van de Nederlandse Provincies, de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden, de Conferentie van de Perifere en Maritieme Regio’s (CPMR) en diens Commissie voor de Noordzee (NSC). Er zijn besprekingen gevoerd met vertegenwoordigers van organen van de Europese Commissie: het Comité van de Regio's en Directoraten-Generaal van de Commissie: DG Environment (milieu), DG Mare (zeezaken) en DG Move (transport). Ook zijn er diverse conferenties bezocht waaronder de openingsconferentie van de “Intergroup Seas, Rivers, Islands & Coastal Areas”. Daar is KIMO, via vraagstelling, ook kenbaar gemaakt aan de heer Karmenu Vella, Eurocommissaris van zowel Zee- als Milieuzaken.


 


Pagina 1 van 10

Direct naar KIMO International

KIMO Kalender

previous month Oktober 2015 next month
Z M D W D V Z
week 40 1 2 3
week 41 4 5 6 7 8 9 10
week 42 11 12 13 14 15 16 17
week 43 18 19 20 21 22 23 24
week 25 26 27 28 29 30 31

KIMO leden in kaart


KIMO leden weergeven op een grotere kaart