Anders vissen we het morgen weer op

Olietonnen, jerrycans, verpakkingen, vuilniszakken, boeien, plastic en volle en lege verfblikken. Het is onvoorstelbaar maar het ligt in grote hoeveelheden op de bodem van de zee. In het “Fishing for Litter project” nemen de deelnemende vissers het zwerfvuil dat in hun netten beland mee naar land, waar het wordt ingenomen, afgevoerd, gemonitord en verwerkt. De vissers doen belangeloos mee. Voor de opslag van dit afval op het schip nemen de vissers big-bags mee aan boord. Bij terugkomst in de haven, plaatsen de vissers de big-bag op de kade vanwaar het door afvalinzamelaars wordt verwijderd en verwerkt. Op deze manier wordt voorkomen, dat steeds hetzelfde vuil door vissers wordt opgevist of op de stranden aanspoelt.

Fishing For Litter Vloot

Breskens

BR14

Vlissingen

ARM 7, ARM 15, ARM 18, ARM 20, ARM 22, ARM 25, ARM 33, ARM 44, ARM 46, SCH 18*, SCH 45*, YE 138, YE 139, YE 238, VLI 7, VLI 25, VLI 27, Z 45, Z 296, Z 431

Colijnsplaat

TH5

Stellendam

GO 9, GO 20, GO 23, GO 37*, GO 38*, GO 48*, OD 6, SCH 18*, SCH 45*, TH10

Scheveningen

CC 622598, CC 545762, GO 37*, GO 38*, H 225, OD 1*, OD 17, SCH 18*, SCH 45*, SCH 63*, SCH 65, SCH 135, SL 9, TH 7, Z 99

IJmuiden

GO 22, GO 26, GO 48*, KW 5, KW 34, KW 45, KW 88, KW 145, LT 34, LT 36, LT 43, TX 36, UK 1, UK 22, UK 95, UK 197*

Den Helder

BRA 2, BRA 5, BRA 7, HD 3, HD 4, HD 27, HD 29, TX 1, TX 3, TX 14, TX 19, TX 29, TX 38, TX 43, TX 68, TX 94, UK 33

Den Oever

HD 32, N 350, WR 2, WR 3, WR 18, WR 19, WR 20, WR 22, WR 23, WR27, WR 29, WR 57, WR 67, WR 108*, WR 111, WR 123, WR 213, WR 226, WR 244, WR 274

Harlingen

BCK 40, E 104, FD 283, GY 127, H 144, H 225, H 426, LT 60, OD 1*, PD 43, PD 141, PD 147, PH 63, PW 447, PZ 657, RN 1, SC 25, SC 35, SC 45, SCH 63*, ST 27, UK 34, UK 45*, UK 64, UK147, UK148, UK149, UK150, UK151, UK 152, UK 153, UK 158*, UK 160, UK161, UK 184*, UK 195, UK 197*, UK 272, UK 284*, Z 41*, Z 525*

Eemshaven

UK 45*, UK 87, UK 158*, UK 284*, UQ 21, Z 525*

Delfzijl

UK 45*, UK 184*, UK 197*

Lauwersoog

LO 28, NG 21, UK 268, WR 7, WR 108*, Z 41*, Z 181

Bijzondere deelnemers:

Tridens (onderzoekschip Rijkswaterstaat)

Luctor (onderzoekschip Rijkswaterstaat)

Vissermanschouw “De Raaf” (Doe Eens Wad)

* schip doet meerdere havens aan

Fishing For Litter Actueel

Fishing For Litter Info

Bodemvissers krijgen tijdens het vissen afval in hun netten dat eerder door andere zee gebruikers in zee is gedumpt of via rivieren en land in zee is gespoeld. In het “Fishing for Litter project” nemen de deelnemende vissers dit zwerfvuil mee naar land, waar het wordt ingenomen, afgevoerd, gemonitord en verwerkt. De vissers doen belangeloos mee. Voor de opslag van dit afval op het schip nemen de vissers big-bags mee aan boord. Bij terugkomst in de haven, plaatsen de vissers de big-bag op de kade vanwaar het door afvalinzamelaars wordt verwijderd en verwerkt. Op deze manier wordt voorkomen, dat steeds hetzelfde vuil door vissers wordt opgevist of

op de stranden aanspoelt.

Zes keer per jaar wordt het zwerfafval vanuit verschillende havens gemonitord. Op deze wijze wordt inzicht verkregen in het afval en de herkomst ervan. De monitorgegevens worden jaarlijks onder de aandacht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu gebracht. In Europa staat het Fishing for Litter project ieder jaar vast op de agenda van de Oslo-Parijs conventie (OPSPAR) en de Helsinki Commission (HELCOM), waarmee de KIMO organisatie voortdurend de problematiek van de vervuiling van de zeeën en oceanen onder de aandacht brengt en

houdt van de verschillende overheden in Europa. Op Ameland wordt door de strandvonders 25 km strand schoongehouden. Dit afval wordt eveneens gemonitord. Op deze wijze wordt inzicht verkregen in het afval dat op de bodem van de Noordzee aanwezig is (zwaar afval) en datgene dat op de stranden aanspoelt (licht afval). Jaarlijks wordt door de vissers ruim 285,222 ton afval uit zee verwijderd. Inmiddels nemen alle visserijhavens in Nederland deel aan het Fishing for Litter project zodat visserij schepen in elke haven het opgeviste afval uit zee kunnen afgeven.

BACK