In 2050 meer dan vier keer zoveel plastic in de oceanen

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) heeft een rapport gepubliceerd waarin wordt gesteld dat het plastic in de oceaan tegen 2050 op zijn minst zal verviervoudigen. Zelfs als er vanaf nu geen enkel plastic meer in de zeeën komt, zal het aantal microplastics in de oceanen vóór 2050 meer dan verdubbelen, zo is de inschatting. Dit rapport is in opdracht van WNF uitgevoerd door het Alfred Wegener Instituut voor pool- en marien onderzoek. Dit instituut heeft 851 studies geraadpleegd om de effecten van plastic in de oceanen te analyseren.

Het WNF waarschuwt vooral voor de groei aan microplastics, onder andere door het afbrokkelen van grotere stukken plastic onder invloed van het milieu. 99% van het plastic zinkt en is dan niet meer op te ruimen. Uiteindelijk komt een deel van deze microplastics, via de flora en fauna, in de mens terecht. Zo zijn nu al in meer dan een kwart van de gemeten vissen microplastics gevonden, en zelfs in 100% van de walvissen, dolfijnen en bruinvissen.

Het WNF geeft een aantal aanbevelingen om de hoeveelheid plastic in het milieu te verminderen. Enerzijds is het opruimen een optie. Denk hierbij aan The Ocean Cleanup om marien afval uit zee op te pikken, of de Boskalis Beach Cleanup Tour die de stranden jaarlijks opruimt. Maar wat veel effectiever is, is het voorkomen dat het plastic in het milieu terechtkomt. Dit kan bijvoorbeeld door het invoeren van statiegeld, en het verbod op Single Use Plastics. Het liefst wordt er zelfs veel minder tot geen nieuw plastic geproduceerd.

Ook KIMO Nederland en België zet zich actief in om plasticvervuiling in het (mariene) milieu te voorkomen. Zo heeft KIMO in de zomer van 2021 nog een goedbezocht webinar georganiseerd over afval in rivieren, welke uiteindelijk in zee terechtkomt. Daarnaast is KIMO nog steeds actief betrokken bij de Programma’s Visserij voor een schone Zee (om te voorkomen dat visserijafval, inclusief plastics, in het milieu komt) en Schone Stranden (om te voorkomen dat de stranden vervuild raken). Ten slotte is het paradepaard van KIMO het project Fishing for Litter, waarbij vissers zich belangeloos inzetten om het door hen opgeviste afval bij de juiste instanties af te geven. Zo dragen zij bij aan het verminderen van het afval in zee.