Green Deal Schone Stranden

Samen op weg naar een Schoon en Duurzaam strand

Het Programma Schone Stranden kent drie doelstellingen:

  1. Structureel schonere stranden: In 2020 wordt er minder zwerfvuil gevonden op de Nederlandse Noordzeestranden.
  2. Goede samenwerking en afstemming tussen partijen: In 2020 zijn alle Nederlandse kustgemeenten verenigd in het Programma Schone Stranden. Het aantal strandexploitanten, NGO’s en andere bedrijven en organisaties dat deelneemt aan dit Programma stijgt jaarlijks in de periode 2015-2020.
  3. Goed afvalgedrag van strandbezoekers: In 2020 laten strandbezoekers minder afval achter op de Nederlandse Noordzeestranden.

Op 20 november 2014 hebben 36 partijen de Green Deal Schone Stranden ondertekend waarbij in deze Green Deal de verschillende partijen hun inzet hebben vastgelegd. Sindsdien zijn er nog eens 8 partners toegetreden, ook kunt u meedoen, zo gaan we samen op naar een schoon strand.

Schone Stranden Thema’s

Gedragsbeïnvloeding

Een belangrijke stap naar een schoner strand is het (onbewust) stimuleren van schoon gedrag bij de strand bezoeker. Hierbij helpen borden die mensen erop attenderen. Strandpaviljoenhouders die mensen proactief benaderen en bijvoorbeeld voorzien van strandafvaltasjes wanneer zij een bedje of stoel huren.

Vrijwilligers

Langs de kust bestaan tal van vrijwilligers initiatieven om het strand schoon te houden. Ze worden getrokken door betrokken en gemotiveerde mensen die graag de handen uit de mouwen steken. Door hen te ondersteunen werken we samen aan een schoon strand.

Kennisoverdracht

Via tal van media, waaronder deze website houden we onze partners op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in de Green Deal. Daarnaast bieden we handvatten aan een ieder die met het strand werkt om het strand schoon te houden.

Peukenaanpak

Peuken in het zand, daar zit niemand op te wachten. Ze zijn vies, lastig op te ruimen en één peuk verontreinigt ongeveer 8 liter water. Daarnaast hoort een peuk niet thuis op een schoon strand. Daarom krijgen sigarettenpeuken als afvalgroep extra aandacht binnen de Green Deal.

Monitoring

Om de effecten van de Green Deal te kunnen vaststellen is het nodig om te monitoren. Hiervoor zijn een aantal gemeenten uitgerust met de kennis en techniek om hun eigen stranden te monitoren. Zo krijgen zij direct inzicht in de effecten die hun acties hebben en waar er nog werk ligt.

Green Key

Green Key is HET keurmerk voor duurzaam ondernemen. Het keurmerk wordt toegekend aan ondernemers die een stapje verder gaan als de erkende maatregelen. Op een schoon strand hoort duurzaam ondernemen, daarom stimuleren wij de aanvraag van Green Key

Informatie

De Green Deal Schone Stranden is een overeenkomst tussen kustgemeenten, ondernemers en maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor schone stranden. Deze overeenkomst is bedoeld om afstemming en samenwerking tussen partijen die het strand schoon willen maken en houden te vergemakkelijken. Daarnaast worden er concrete acties vastgelegd waarmee partijen een extra bijdrage leveren aan schone stranden. De deelnemende partijen voeren de afgesproken acties onder eigen naam uit.

Deze Green Deal leidt tot schonere Noordzeestranden. Een schoon strand is belangrijk voor het strandtoerisme en trekt meer bezoekers. Hierdoor draagt het bij aan de economische groei van de kustregio’s. Daarnaast wordt zo voorkomen dat afval in zee terecht komt.

De Green Deal Schone Stranden levert een bijdrage aan de Nederlandse opgave vanuit de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM). Net als de andere Europese lidstaten heeft Nederland vanuit de KRM een opdracht om zwerfvuil op zee te verminderen. Dit vanwege de schadelijke effecten van zwerfvuil voor het milieu. De afspraken uit deze Green Deal worden internationaal uitgedragen en zoveel mogelijk als best practice nagevolgd.

KIMO Nederland en België trekt de totstandkoming van de Green Deal Schone Stranden en werkt hiervoor samen met Stichting de Noordzee, Strand Nederland, Nederland Schoon, de KMVK en Rijkswaterstaat.