Green Deal – Schone Stranden

GreenDeal-SchoneStranden-logoDe Green Deal Schone Stranden is een overeenkomst tussen kustgemeenten, ondernemers en maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor schone stranden. Deze overeenkomst is bedoeld om afstemming en samenwerking tussen partijen die het strand schoon willen maken en houden te vergemakkelijken. Daarnaast worden er concrete acties vastgelegd waarmee partijen een extra bijdrage leveren aan schone stranden. De deelnemende partijen voeren de afgesproken acties onder eigen naam uit.

Deze Green Deal leidt tot schonere Noordzeestranden. Een schoon strand is belangrijk voor het strandtoerisme en trekt meer bezoekers. Hierdoor draagt het bij aan de economische groei van de kustregio’s. Daarnaast wordt zo voorkomen dat afval in zee terecht komt.

De Green Deal Schone Stranden levert een bijdrage aan de Nederlandse opgave vanuit de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM). Net als de andere Europese lidstaten heeft Nederland vanuit de KRM een opdracht om zwerfvuil op zee te verminderen. Dit vanwege de schadelijke effecten van zwerfvuil voor het milieu. De afspraken uit deze Green Deal worden internationaal uitgedragen en zoveel mogelijk als best practice nagevolgd.

KIMO Nederland en België trekt de totstandkoming van de Green Deal Schone Stranden en werkt hiervoor samen met Stichting de Noordzee, Strand Nederland, Nederland Schoon, de KMVK en Rijkswaterstaat.

Indien u zich wilt aanmelden voor de Green Deal, neem dan even contact met ons op.

BACK