Fishing for Litter

Fishing for Litter

Bodemvissers krijgen tijdens het vissen afval in hun netten dat eerder door andere zee gebruikers in zee is gedumpt of via rivieren en land in zee is gespoeld. In het “Fishing for Litter project” nemen de deelnemende vissers dit zwerfvuil mee naar land, waar het wordt ingenomen, afgevoerd, gemonitord en verwerkt. De vissers doen belangeloos mee. Voor de opslag van dit afval op het schip nemen de vissers big-bags mee aan boord. Bij terugkomst in de haven, plaatsen de vissers de big-bag op de kade vanwaar het door afvalinzamelaars wordt verwijderd en verwerkt. Op deze manier wordt voorkomen, dat steeds hetzelfde vuil door vissers wordt opgevist of op de stranden aanspoelt.

Zes keer per jaar wordt het zwerfafval vanuit verschillende havens gemonitord. Op deze wijze wordt inzicht verkregen in het afval en de herkomst ervan. De monitorgegevens worden jaarlijks onder de aandacht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu gebracht. In Europa staat het Fishing for Litter project ieder jaar vast op de agenda van de Oslo-Parijs conventie (OPSPAR) en de Helsinki Commission (HELCOM), waarmee de KIMO organisatie voortdurend de problematiek van de vervuiling van de zeeën en oceanen onder de aandacht brengt en houdt van de verschillende overheden in Europa. Op Ameland wordt door de strandvonders 25 km strand schoongehouden. Dit afval wordt eveneens gemonitord. Op deze wijze wordt inzicht verkregen in het afval dat op de bodem van de Noordzee aanwezig is (zwaar afval) en datgene dat op de stranden aanspoelt (licht afval). Jaarlijks wordt door de vissers ruim 500 ton afval uit zee verwijderd. Inmiddels nemen alle visserijhavens in Nederland deel aan het Fishing for Litter project zodat visserij schepen in elke haven het opgeviste afval uit zee kunnen afgeven.

Er is al
1000 ton
afval uit zee gehaald

Op naar de 8.500!