KIMO Nederland en België, de milieu- en veiligheidsorganisatie voor kustgeoriënteerde gemeenten

KIMO Nederland en België is een vereniging van gemeenten met gemeenschappelijke belangen op en aan de Noordzee. Het aandachtsgebied van onze organisatie omvat de Noordzee, de Waddenzee, de kustwateren en het overgangsgebied van land naar zee.

Wij als organisatie van lokale overheden, treden in overleg met andere overheden en organisaties om onze doelen te realiseren. Deze doelen liggen op het gebied van veiligheid, milieu en economie. KIMO Nederland en België staat niet op zich, maar is een onderdeel van de KIMO International. KIMO International vertegenwoordigt ca. 150 kustgemeenten uit diverse landen in Noordwest-Europa. Samen met ons internationale netwerk van gemeenten, geven we de belangen van kustgeoriënteerde gemeenten in Nederland en België een belangrijke stem.

KIMO onze gemeenschappelijke belangen

NATUUR: Een verantwoord beleid met ruimte voor ecologie en duurzame economie

De natuur is belangrijk als drager voor onze nationale en lokale economie, dus beleid en beheer gericht op zowel ecologie en economie vormen ons uitgangspunt.

VISSERIJ: Het opschonen van de zee voor duurzame vis en een schoon aantrekkelijk milieu

Bewust omgaan met afval in de visserij. Hoe voorkom je dit en hoe ga je goed om met in zee aanwezig afval en hoe verwerk je dit op een duurzame wijze.

RECREATIE EN TOERISME: Verantwoorde, aantrekkelijke en gastvrije gemeenten en stranden

Kustgemeenten zijn aantrekkelijk voor bezoekers, zeker als deze duurzaam zijn ingericht en met aandacht voor mens, natuur en milieu worden beheerd.

TRANSPORT EN HAVENS: Veilig vervoer van mensen en duurzaam transport en opslag van goederen

Op een duurzame manier mensen en goederen over zee vervoeren en voor een goede afhandeling in havens zorgen is belangrijk voor transport, mens en milieu.KIMO actueel

BACK