De Vereniging van Nederlandse Kustgemeenten

Samen voor een veilige, schone, duurzame en economisch vitale kust

Wij staan voor

Natuurlijk
leefmilieu

Een verantwoord beleid met ruimte voor ecologie en duurzame economie.

Visserij
 

Het opschonen van de zee voor duurzame vis en een schoon aantrekkelijk milieu.

Energie en
klimaat

Het streven naar duurzaamheid en het verminderen van milieueffecten.

Transport
en havens

Veilig vervoer van mensen en duurzaam transport en opslag van goederen.

Recreatie en
toerisme

Verantwoorde, aantrekkelijke en gastvrije gemeenten en stranden.

KIMO Nederland en België bestaat 25 jaar!

En dat vieren we tijdens het jubileumcongres!

Over ons

KIMO Nederland en België is een vereniging van gemeenten met gemeenschappelijke belangen op en aan de Noordzee. Het aandachtsgebied van onze organisatie omvat de Noordzee, de Waddenzee, de kustwateren en het overgangsgebied van land naar zee.

Wij als organisatie van lokale overheden, treden in overleg met andere overheden en organisaties om onze doelen te realiseren. Deze doelen liggen op het gebied van veiligheid, milieu en economie. KIMO Nederland en België staat niet op zich, maar is een onderdeel van de KIMO International. KIMO International vertegenwoordigt ca. 150 kustgemeenten uit diverse landen in Noordwest-Europa. Samen met ons internationale netwerk van gemeenten, geven we de belangen van kustgeoriënteerde gemeenten in Nederland en België een belangrijke stem.