Zwerfafval op Griend: een bronanalyse

Begin september is het rapport gepubliceerd met de resultaten van een uitgebreide bronanalyse van afval dat in 2019 verzameld was op het Waddeneiland Griend. Wageningen University & Research heeft deze analyse uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat Noord-Nederland.

Meerjarige plasticafval-onderzoek
Rijkswaterstaat Noord-Nederland wil meer inzicht in de vraag waar afval vanuit de Waddenzee vandaan komt. Het onderzoek naar het zwerfafval op Griend is een verdieping van het meerjarige plasticafval-onderzoek dat Rijkswaterstaat en de Waddenunit (Ministerie LNV) gezamenlijk uitvoeren. Centraal bij het onderzoek op Griend staan de vragen: waar komt het afval vandaan, van wie is het afkomstig en wat zijn de onderliggende oorzaken dat dit afval in de Waddenzee terechtkomt? Deze informatie helpt Rijkswaterstaat en andere partijen bij het zoeken naar oplossingen. Immers, hoe beter de oorsprong en de effecten van het afval in beeld zijn, hoe effectiever de bestrijding kan zijn.

Afval analyse
In september 2019 onderzocht Wouter Jan Strietman samen met zijn onderzoeksteam en lokale betrokkenen tijdens een zogenaamde Litter-ID workshop 340 kilo aan zwerfafval dat eerder op het Waddeneiland Griend was verzameld door vrijwilligers van Natuurmonumenten. Daarbij documenteerden ze tot in detail alle aanwijzingen die meer konden vertellen over de herkomst, oorzaken en interactie van het afval met het lokale ecosysteem.

Litter-ID methode
Voor de analyse van het strandafval is gebruik gemaakt van de Litter-ID methode. Dit is een interactieve analysemethode die ontwikkeld is door Wageningen University & Research. Deze methode is speciaal ontwikkeld voor bronanalyse en bedoeld als aanvulling op reguliere strandafval monitoring. Tijdens interactieve workshops waar afval tot in detail geanalyseerd wordt, krijgen betrokkenen uit o.a. de overheid, visserij en natuurbescherming een beter inzicht in de oorzaken, herkomst en bronnen van afval uit zee en daarmee handvatten voor verdere acties. Door hierover gezamenlijk in gesprek te gaan wordt duidelijk wat er lokaal aangepakt moet worden, wat (inter)nationaal en door wie.

Wat lag er op Griend?
Qua type afval was zowel in aantal als gewicht consumentenafval de belangrijkste categorie, gevolgd door visserijafval. Het visserijafval bestond vrijwel in zijn geheel uit zogenaamd operationeel afval: afval dat het resultaat is van werkzaamheden aan dek zoals reparatiewerkzaamheden. Denk hierbij aan stukken touw, losse stukjes net (‘tiertjes’), grote stukken net, maar ook aan rubberen handschoenen. Het rapport concludeert dat de visserijsector en andere betrokkenen successen hebben geboekt in de aanpak van visserijafval, maar dat de puntjes nog verder op de i gezet kunnen worden. In het rapport staat een uitgebreidere analyse van dit type afval beschreven, inclusief een nettenanalyse.

Bekijk hier het rapport

Meer info ook op:
Rijkswaterstaat – 2 september 2020
Omroep Frysland – 2 september 2020

BACK