Bestuur en secretariaat

Algemeen bestuur:
Het algemeen bestuur van de vereniging wordt gevormd uit afgevaardigden van de deelnemende gemeenten, die worden benoemd door en uit de algemene vergadering.

Dagelijks bestuur:
Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt gevormd uit drie afgevaardigden van de leden , die worden benoemd door en uit de algemene vergadering. Het dagelijks bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een eerste en een tweede vice-voorzitter. Aan het dagelijks bestuur wordt toegevoegd een ambtelijk secretaris, die op voordracht van het dagelijks bestuur wordt benoemd door de algemene vergadering.

Overzicht van het dagelijks bestuur van KIMO Nederland en België:


Dhr. S. Dinjens

Voorzitter KIMO Nederland en België

Wethouder gemeente Velsen

Dhr. J.C. Knape

Wethouder gemeente Katwijk

Dhr. N. Middelkoop

Wethouder gemeente Urk

Wordt aangekondigd

Wordt aangekondigd

Dhr. H. Wijkhuisen

Wethouder gemeente Bloemendaal

Dhr H. van Putten

Wethouder gemeente Goeree-Overflakkee

Secretariaat:


Dhr. M. Mannaart

Secretaris

Dhr. Y. Schaacke

Projectmedewerker

Mw. J. van Dijk

Management assistente

BACK