Werkgroep waterkwaliteit

Op 17 oktober kwam de KIMO-werkgroep waterkwaliteit voor het eerst bijeen. De aanleiding hiervoor is de situatie dat een aantal kunstgemeenten tussen Velsen en Hoek van Holland de Blauwe vlag in 2019 niet meer ontvingen door een goede kwaliteit van het zwemwater in plaats van uitstekend. De verwachting is, dat er in de toekomst meer gerecreëerd gaat worden aan de Nederlandse kust. De wens van de betrokken gemeenten (Velsen, Noordwijk, Katwijk, Wassenaar, Rotterdam/Hoek van Holland) is om duidelijk te krijgen wat de vervuiling (heeft) veroorzaakt. Een mogelijke oplossing is dat er meer bemonsterd gaat worden.

Europese zwemwater Richtlijn
De Europese Zwemwater Richtlijn kent vier klassen van zwemwater: uitstekend, goed, aanvaardbaar en slecht. Blauwe Vlag eist dat het zwemwater van het strand in de classificatie Uitstekend valt. In Velsen (in 2017), Hoek van Holland, Westland, Kijkduin/Scheveningen (2018) is de situatie van klasse Uitstekend naar Goed gegaan. Oorzaak: hoge waarden E-Coli of Intestinale Entrococcen tijdens een of meerdere bemonsteringen. De classificatie wordt berekend over periode van de afgelopen vier jaar voorafgaande het zwemseizoen. Rijkswaterstaat bemonstert op de officiële zwemwaterlocaties aan de Nederlandse Kust in het zomerseizoen iedere maand. Zie www.zwemwater.nl voor deze locaties.

Analyse oorzaak overschrijdingen
De werkgroep heeft tijdens de eerste bijeenkomst een aantal mogelijke oorzaken voor de lagere gemeten waardes besproken:
–    Uitwatering van Katwijk is een bekende, echter heeft deze hooguit nog wat invloed op het strand van Noordwijk maar dit is minimaal omdat de vervuiling al voldoende verdund is wanneer het daar aankomt.
–    Afvalwaterzuivering Rotterdam, deze ligt aan de Nieuwe-Waterweg en bij een overstort moet de vervuiling eerst langs een strekdam, 5 km de zee in om vervolgens met een stroming weer naar de kust terug te keren. Ook tegen deze tijd is de vervuiling verdund en niet meer schadelijk
–    Afvalwaterzuivering Den Haag, deze wordt met een pijp ver op zee gebracht en ook hiervoor geldt dat bij een overstort en stroming er voldoende verdund is
–    Voor de kust van Hoek van Holland en Wassenaar zijn zogenaamde schip-parkeerplaatsen aangelegd en deze worden veelvuldig gebruikt. Verondersteld wordt dat de schepen mogen lozen. Gezien de stromingen ligt hier mogelijk een verband
–    Nederland en dan concreet de havens van Rotterdam en Amsterdam/IJmuiden wordt steeds vaker aangedaan door cruiseschepen. Het is bekend dat dergelijke schepen lozingen doen. Wetgeving en de handhaving hiervan zoals bijvoorbeeld voor de kust van Canada wordt gedaan, wordt hier niet toegepast.
–    Overstorten, in het nieuwe bouwen worden rioolstelsels gescheiden. Kortweg houdt dat in dat afvalwater uit woningen naar de rioolzuivering wordt afgevoerd maar dat water op straat in het oppervlaktewater terecht komt. Bij droge zomers, en maar een enkele keer een (hevige) regenbui komen er op deze wijze fecaliën van bijvoorbeeld huisdieren (hondenpoep op straat) en uitwerpselen van vogels in een verhoogde concentratie in het oppervlaktewater met de vervuiling tot gevolg.

Meerdere bemonsteringen misschien oplossing
De werkgroep gaat uitzoeken of het opschroeven van het aantal metingen misschien een oplossing is om een realistischer gemiddelde van de zwemwaterkwaliteit te meten. Daarnaast is een ander spui-regime een aandachtspunt en misschien moet de zwemwaterrichtlijn en de Wet-regelgeving rondom lozingen voor de kust aangepast worden.

In Katwijk is er al ervaring met een extra reeks metingen (15 stuks). Op een meetdag kan de kwaliteit zo slecht zijn dat dit het gemiddelde voor het hele jaar heeft beïnvloed. De oorzaak hiervan is de ligging van de monding van de Oude Rijn. Het is dan toegestaan om aanvullende bemonstering uitvoeren, hoge waardes mogen dan onder voorwaarden worden weggelaten.

Op woensdag 18 december vindt een tweede bijeenkomst waterkwaliteit plaats. Ook de werkgroep waterveiligheid onder leiding van de gemeenten Schouwen-Duiveland en Goeree Overflakkee begint vorm te krijgen.

BACK