Transport en Havens

Achtergrond
Op een duurzame manier mensen en goederen over zee vervoeren en voor een goede afhandeling in havens zorgen is belangrijk. Jaarlijks slaan er door diverse oorzaken wereldwijd ongeveer 10.000 containers overboord. Ook in de druk bevaren wateren van de Noordzee – met haar toegankelijkheid tot de havens in Nederland, België, Duitsland en Scandinavië – worden een belangrijk aantal van deze containers verloren.

Het container vervoer over water neemt de afgelopen jaren flink toe. Hierdoor neemt ook het aantal incidenten met overboord geslagen containers toe. Met name de vloeistofcontainers, welke meestal gevaarlijke en milieubelastende stoffen bevatten, zijn grote risicofactoren voor het milieu. Wanneer de inhoud van zo’n vloeistofcontainer vrij komt, is de schade voor het milieu meestal zeer groot. Tevens is het een kostbare bergingsoperatie. Naast transport van zeecontainers hebben ook de havenontvangstinstallaties en aanmeer-voorzieningen in havens onze aandacht.

Activiteiten
Onze activiteiten omvatten o.a. het organiseren van congressen, zoals over de toepassing van walstroom in havens. Maar ook lobby behoort tot onze activiteiten: KIMO International en KIMO Nederland en België pleiten voor een aantal aanvullende maatregelen op het gebied van containervervoer. Denk bijvoorbeeld aan een systeem waarbij containers beter getraceerd kunnen worden en het afsluiten van een verzekering waarbij eventuele reinigingskosten financieel kunnen worden afgedekt.

BACK