KIMO Nederland en België

KIMO Nederland en België is een vereniging van gemeenten met gemeenschappelijke belangen op en aan de Noordzee. Het aandachtsgebied van onze organisatie omvat de Noordzee, de Waddenzee, de kustwateren en het overgangsgebied van land naar zee.

Wij als organisatie van lokale overheden, treden in overleg met andere overheden en organisaties om onze doelen te realiseren. Deze doelen liggen op het gebied van veiligheid, milieu en economie. KIMO Nederland en België staat niet op zich, maar is een onderdeel van de KIMO International. KIMO International vertegenwoordigt ca. 150 kustgemeenten uit diverse landen in Noordwest-Europa. Samen met ons internationale netwerk van gemeenten, geven we de belangen van kustgeoriënteerde gemeenten in Nederland en België een belangrijke stem. Onze leden hebben gezamenlijke belangen op vier fronten:

NATUUR

Een verantwoord beleid met ruimte voor ecologie en economie. De natuur is belangrijk als drager voor onze nationale en lokale economie, dus beleid en beheer gericht op zowel ecologie en economie vormen ons uitgangspunt.

VISSERIJ

Het opschonen van de zee voor duurzame vis en een schoon milieu. Bewust omgaan met afval in de visserij. Hoe voorkom je dit en hoe ga je goed om met in zee aanwezig afval.

RECREATIE EN TOERISME

Verantwoorde, aantrekkelijke en gastvrije gemeenten en stranden. Kustgemeenten zijn aantrekkelijk voor bezoekers, zeker als deze duurzaam zijn ingericht en met aandacht voor mens en milieu worden beheerd.

TRANSPORT EN HAVENS

Veilig vervoer van mensen en duurzaam transport en opslag van goederen.

BACK