Wat willen we en hoe doen we het

KIMO Doelstellingen

Het schoonmaken van de bestaande verontreinigingen in de Noordelijke zeeën en kustwateren, het voorkomen van toekomstige vervuilingen en het werken aan het behoud van zeeën om deze in goede conditie achter te laten voor het welzijn van toekomstige generaties.

De vereniging tracht haar doel naast het lidmaatschap van de Internationale Milieu-Organisatie van Lokale Overheden Kommunenes Internationale Miljøorganisasjon (KIMO) langs wettige weg te bereiken door:

 1. Het uitwisselen van informatie over ontwikkelingen op milieugebied met betrekking tot de Noordelijke zeeën en kustwateren en het voorkomen van verontreinigingen van deze zeeën en kustwateren;
 2. Het uitwisselen van informatie over schoonmaakoperaties op de noordelijke zeeën;
 3. Een voorbeeldfunctie vervullen en initiatieven ondersteunen ter verbetering van het zeemilieu;
 4. Invloed uitoefenen bij de nationale regeringen, de Europese Commissie en andere instellingen opdat deze actie ondernemen ten aanzien van verbetering van het milieu in en rond de noordelijke zeeën;
 5. Het ondersteunen en organiseren van demonstratieve milieuprojecten, één en ander zowel in nationaal verband als ter voorbereiding of uitvoering van de internationale afspraken.

KIMO Beleidsplan

Als organisatie van lokale overheden treedt KIMO Nederland en België in overleg met andere overheden en organisaties om doelen te realiseren die liggen op het terrein van veiligheid en milieu en op het gebied van recreatie, toerisme en economie.
De doelstellingen van KIMO Nederland en België binnen onze aandachtsgebieden van de Noordzee, de Waddenzee, de kustwateren en het overgangsgebied van land naar zee van zijn:

 1. het schoonmaken van de bestaande verontreinigingen in de noordelijke zeeën en kustwateren, het voorkomen van nieuwe vervuilingen en het werken aan het behoud van de zeeën en kustwateren om  deze in een goede conditie achter te laten voor toekomstige generaties;
 2. duurzaam kust- en toeristenbeleid;
 3. kustverdediging in relatie van de economische ontwikkelingen en de zeespiegelrijzing;
 4. veiligheid aan de kust.
 5. Als organisatie van lokale overheden treedt KIMO Nederland en België in overleg met andere overheden en organisaties om doelen te realiseren die liggen op het terrein van veiligheid en milieu en op het gebied van recreatie, toerisme en economie. Wij realiseren onze doelstellingen door:
  • informatie te verstrekken aan lokale overheden over verontreinigingen en schoonmaakacties;
  • een voorbeeldfunctie te vervullen door eigen inzet voor de verbetering van het milieu van de Noordzee en kustwateren;
  • het stimuleren van een evenwichtig en duurzaam toeristen- en kustbeleid;
  • nationaal en internationaal invloed uit te oefenen op het beleid en de uitvoering van de hogere overheden;
  • gezamenlijk actie te ondernemen tegen plannen die het biologisch en ecologisch evenwicht in de noordelijke zeeën en kustwateren kunnen verstoren;
  • het organiseren van conferenties en studiedagen;
  • deelname aan verschillende overlegstructuren;
  • projecten uit te voeren die passen in het kader van onze doelstellingen

KIMO Activiteiten

Onze activiteiten omvatten o.a. het organiseren van congressen, zoals over de toepassing van walstroom in havens. Maar ook lobby behoort tot onze activiteiten: KIMO International en KIMO Nederland en België pleiten voor een aantal aanvullende maatregelen op het gebied van containervervoer. Denk bijvoorbeeld aan een systeem waarbij containers beter getraceerd kunnen worden en het afsluiten van een verzekering waarbij eventuele reinigingskosten financieel kunnen worden afgedekt.

Activiteiten waar wij ons in 2015 en 2016 op richten omvatten o.a.:
Coördinatie van het project Fishing for Litter, waarbij vissers, havens, afvalverwerkers en overheden helpen om de zee schoner te maken door door vissers opgevist afval te verzamelen, op te slaan en duurzaam te verwerken.

 1. Coördinatie van de Green Deal Visserij voor een Schone Zee in opdracht van de Ministeries van I&M en EZ
 2. Coördinatie van de Green Deal Schone Stranden Zee in opdracht van de Ministeries van I&M en EZ
 3. Deelname aan het CleanSea project, dat onderzoek doet naar de herkomst van afval in zee
 4. Deelname aan het project Juttersgeluk, waarbij kwetsbare groepen worden betrokken bij het strand en diens vervuiling
 5. Het geven van colleges en lessen op lagere en middelbare scholen
 6. Het verzorgen van een reizende tentoonstelling over de vervuiling van de zee
 7. Lobbyen in Brussel bij Europese organisaties
 8. Representatie tijdens evenementen met een stand
BACK