Wadden en Schelde plastic vrij

Plasticvrije Wadden en Schone Schelde zijn twee samenwerkingsverbanden die werken aan een plasticvrije omgeving. KIMO is nauw betrokken bij deze initiatieven en houdt u graag op de hoogte:PVWlogo

Plasticvrije Wadden
Het doel van de Community Plasticvrije Wadden is een (wegwerp-) plasticvrije Wadden in 2025. Zij wil met bewoners, exploitanten en bezoekers het bewustzijn voor het plasticprobleem vergroten en goede alternatieven aandragen, zodat er uiteindelijk minder zwerfafval in Werelderfgoed Waddenzee terecht komt.

Iedereen die de Wadden een warm hart toedraagt, is welkom om zich aan te sluiten bij deze community. Je kan bijvoorbeeld bijdragen als individu die graag het strand schoonmaakt, of als ondernemer die iets aan wegwerpplastics wil doen, of als innovator die een nieuwe manier van recyclen wil inzetten. Als je geïnteresseerd bent kun je contact opnemen met het secretariaat

Op 28 februari 2020 vond op Terschelling de Werkconferentie Plasticvrije Wadden plaats. Hier werden nieuwe projecten en ideeën geboren. Lees hier meer over in het verslag verslag van de werkconferentie plasticvrije Wadden.


Schone Scheldeschoneshelde
Schone Schelde is samenwerkingsverband dat er naar toewerkt om het zwerfafval in en rond de Schelde in een periode van 5 jaar te verminderen. Op 19 februari 2019 ondertekenden de eerste 27 partners het samenwerkingsconvenant Schone Schelde. Sindsdien is het aantal partners uitgebreid en zijn alle Zeeuwse kustgemeenten aangesloten. Binnenkort zullen ook de gemeente Terneuzen, Sluis en Hulst officieel ondertekenen.

Activiteiten
Ieder voorjaar wordt er een collectieve schoonmaakactie georganiseerd en er wordt op monitoringslocaties bijgehouden hoeveel en welke type zwerfafval er gevonden wordt. De partners vergaderen regelmatig in kleine werkgroepen. Afgelopen maand hebben de partners online vergaderd. De laatste opruimactie zou gehouden worden op 14 maart. In verband met corona zijn helaas alle opruimacties en de jaarlijkse bijeenkomst uitgesteld. Er wordt hard gewerkt aan een online platform en een website (via schonerivieren.org).

Deze partners werken samen aan een schone schelde:
Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de gemeenten Schouwen-Duiveland, Vlissingen, Noord-Beveland, Reimerswaal, Borsele, Terneuzen, Sluis en Hulst, HZ University of Applied Sciences, Havenbedrijf Antwerpen, North Sea Port, KIMO, Plastic Europe Netherlands, DOW Chemicals, Trinseo, Ravago, Amels, IVN, Nationaal Park Oosterschelde, Milieu Educatiecentrum Bevelanden, Zeeuwse Milieufederatie, de afvalopruimactie ‘Doe mee verlos de Zee’, Zeeuwse Reinigingsdienst en Zero Plastic Rivers.

BACK