Voeten in de klei-aanpak (VKA) met start in Harlingen

De Green Deal staat open voor vernieuwende ideeën voor 2019. Een eerste voorstel is ingediend. Dit is de zogenaamde “Strategic Doing aanpak”, ook wel bekend als de “Voeten in de klei-aanpak”. Deze aanpak is erop gericht concreet aan de slag te gaan met uitdagingen.

Wat is het?

Voeten in de klei-aanpak is een inmiddels beproefde methode om samenwerkingen op basis van vrijwilligheid, zonder hiërarchische aansturing, sneller tot tastbare/concrete resultaten te laten leiden. Doel van de methode is om innovatie in netwerken te stimuleren en te concretiseren. Doordat elke deelnemer wordt aangesproken op dat waar hij of zij goed in is, of direct toegang toe worden projecten haalbaar en realistisch, ontstaan succeservaringen en dat zet weer aan tot het durven nemen van vervolgstappen.

Hoe werkt het?

In tegenstelling tot strategische planning neem je in VKA bewust kleine overzichtelijke stappen. Door maandelijks af te stemmen, de voortgang te benoemen en vervolgstappen uit te zetten, komt er snelheid in het proces. Je werkt in groepen van ongeveer 8 personen, die dan samen 2 tot 4 concrete projecten opleveren waarvan er tenminste één ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. De eerste vijf maanden na de start van elk traject wordt een voortgangssessie georganiseerd. Dit is een zogenaamd 30/30 gesprek waarin we terugkijken wat we de afgelopen 30 dagen hadden afgesproken te doen en in hoeverre dat is gelukt, en wat we de komende 30 dagen gaan oppakken. Daarna is het de bedoeling dat het project in zijn eigen voortgang kan voorzien, of inmiddels is afgerond.

Voeten in de klei-aanpak in de havens

Inmiddels is er financiering voor een VKA-traject in Harlingen. Daarnaast wordt VKA toegepast in het voorbereidingstraject naar de Vishack, die door Stichting De Noordzee wordt georganiseerd. Doel van het toepassen van VKA in dat traject is praktische knelpunten te benoemen die door inzet van externe experts kunnen worden opgelost.

KIMO en Het Hollands Hooggebergte stellen voor tot eind 2019 vijf havens, waaronder Harlingen te bezoeken voor een VKA. Harlingen, IJmuiden, Eemshaven, Lauwersoog, Den Helder en Stellendam kunnen aangemerkt worden als havens die in 2018-2019 aandacht verdienen. In januari wordt gestart met de eerste VKA-sessie. Daarna volgt elke maand een volgende haven.

 

BACK