Vissers uit Vlissingen maken doorstart met Fishing for Litter

Op zaterdag 17 maart 2018 organiseerde KIMO Nederland en België een bijeenkomst over Fishing for Litter in Vlissingen. Bijna alle kotters van Vlissingen waren vertegenwoordigd. Met het extra duwtje in de rug, besloten alle aanwezigen (weer) mee te gaan doen aan het project. Dit zijn maar liefst 17 Zeeuwse vissers, waarmee het totaal aantal deelnemers stijgt van 96 naar 113!

Tijdens de bijeenkomst is uitleg gegeven over het project en hoe dit in Vlissingen georganiseerd zal worden. Hiertoe hebben de vissers onder meer een afvalspoorboekje en overzicht van de regels uitgereikt gekregen. Vicevoorzitter van VisNed, Dhr. Kees van Beveren verzorgde het welkomstwoord en wethouder drs. J.C.G.M. de Jonge bedankte de vissers voor hun bijdrage in het schoonhouden en -maken van de Noordzee. De (op)nieuw geregistreerde vissersschepen zijn de: ARM 46, ARM 20, ARM 7, ARM 14, ARM 15, ARM 22, ARM 25, ARM 33, ARM 44, ARM 18, VLI 25, VLI 7, VLI 27, YE 138, YE238, Z 45, en de Z 296.

Ook de havens en afvalverwerkers hebben een belangrijke rol. Tijdens de bijeenkomst heeft Bek en Verburg namens de afvalverwerkers in de Green Deal Visserij voor een Schone Zee laten zien dat het ingezamelde Fishing for Litter afval gemonitord, uit gesorteerd en voor het overgrote deel gerecycled wordt. Het is nu aan de Zeeuwse Visveiling om zorg te dragen dat de verschillende afvalstromen in de daartoe behorende zakken worden aangeleverd en in de juiste containers terecht komen. Tijdens de afsluiting van de bijeenkomst werden de havenmeester en veilingmeester daarom bedankt voor hun betrokkenheid en aangemoedigd van Vlissingen een voorbeeldhaven te maken voor integraal afvalbeheer.

Fishing for Litter

Op dit ogenblik doen alle Nederlandse vissershavens mee aan het Fishing for Litter project. De vissers verwijderen per jaar ruim 300 ton en sinds de start van het project al meer dan 2,5 miljoen kilo afval uit de Noordzee. Hiermee is de Nederlandse vissersvloot koploper in het Europese project en worden de visgronden aantoonbaar steeds schoner. Lees hier meer over Fishing for Litter.

Green Deal Visserij voor een Schone Zee

Als zelfstandig project is Fishing for Litter sinds 2014 gekoppeld aan de Green Deal Visserij voor een Schone Zee. Hierin werken partners gezamenlijk aan een communicatiestrategie om inzameling van afval, inclusief Fishing for Litter afval te verbeteren en de verschillende afvalstromen in de visserijsector en havens te stroomlijnen. Door de Green Deal zijn de lijntjes tussen de aangesloten partijen kort en is er gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het behalen van de doelstellingen.

Ook in Visserijnieuws was aandacht voor de bijeenkomst. Lees meer

Vlissingen bijeenkomst3 390x900

 

BACK