Visserij, Nationaal/ Trilateraal en Internationaal

Door de jaren heeft KIMO een zekere expertise en naam opgebouwd als het gaat om visserij, havens en afvalsystemen in de haven. Dit benutten wij niet alleen voor ons eigen Fishing For Litter of voor het stimuleren van de Green Deal. Ook internationaal worden we hiervoor benaderd.

Begin dit jaar is KIMO door de Europese Unie benaderd om advies uit te brengen over het opstellen van een Port Reception Directive, ofwel het implementeren van een Europese richtlijn voor afval in havens. Dit heeft KIMO Nederland en België samen met KIMO international opgepakt.

Trilateraal Symposium over Waddenzeehavens

Op 20 juni werd in Appingedam een symposium gehouden over Waddenzeehavens. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (dhr. Peelen) verzorgde samen met KIMO Nederland en België (dhr. Mannaart) daar tweemaal een workshop over afvalinzameling- en beheer in havens.

De deelnemers waren enthousiast en de hoofdboodschap van hen was: maak de afgifte van afval in de havens (voor de vissers) zo eenvoudig mogelijk.

Green Deal

Dit loopt samen met ons programma in het kader van de Green Deal visserij waarbij we een voorbeeldsituatie voor de organisatie en verwerking van afval in havens ontwikkelen. Deze situatie zal onderdeel worden van het predicaat ecohaven. Momenteel zijn alle Waddenzee havens bezig dit predicaat te behalen. Er wordt dan ook nauw met hen samengewerkt in het ontwikkelen van de voorbeeldsituatie.

De Green Deal richt zich echter niet alleen op de faciliteiten in de haven, maar ook op de visserijschepen. Hiervoor is in samenwerking met Bek en Verburg een integraal afval plan bedacht. Hierin wordt het verzamelen opslaan en afgeven van een viertal afvalstromen gecombineerd. Te weten: Fishing For Litter afval, Huishoudelijk afval, Bedrijfsafval, Pluis en netten.

Doordat KIMO nu op drie niveaus aan kan schuiven verwachten we de komende tijd grote klappen te kunnen maken. Daarnaast ontstaat er steeds meer synergie doordat we kennis en kunde van de drie verschillende niveaus direct in kunnen brengen op een ander niveau.

BACK