conferentie 390x900

Verslag Conferentie Geen Plastic naar Zee

De conferentie “Geen Plastic naar Zee” werd gehouden op 30 november 2017 van 13.00 tot 17.00 uur De bijeenkomst ging over het probleem en de aanpak van de plasticvervuiling van rivieren. De bijeenkomst werd georganiseerd door KIMO Nederland en België in samenwerking met Rijkswaterstaat en de VNG campagne ‘Gemeenten4GlobalGoals’. De conferentie werd gehouden in het statige pand van Paviljoen Sociëteit de Witte in Scheveningen. Er waren ruim 80 bezoekers afkomstig van een diversiteit aan organisaties. De lijst met aanmeldingen, evenals de presentaties zijn onder dit verslag opgenomen.

Het programma werd geopend door de voorzitter van KIMO Nederland en België en president van KIMO International, Robert te Beest. De heer te Beest heette de genodigden hartelijk welkom en zette het belang van het thema nader uiteen. Vervolgens legde de moderator, Mike Mannaart ook van KIMO, het doel en de opbouw van de dag uit. Na deze schets van de dag kwamen eerst de sprekers aan de beurt, waarvan een link naar hun presentaties achterin dit verslag is opgenomen.

Robert 390x900

Afbeelding 1: Voorzitter van KIMO Nederland en België en President van KIMO Internationaal, Robert te Beest opent de conferentie. 

Als eerste ging “Plastic Soup Surfer” Merijn Tinga in op zijn ervaringen en aanpak van de plastic soup op zee en in het stroomgebied van de Rijn. Hij vertelde ook dat hij op dit moment bezig is om met een desbewustheids-exploot de directies van grote frisdrank-producerende bedrijven bewust te maken van hun rol in de plasticvervuiling.  Vervolgens zetten Prof. Dr. Dick Vethaak (Deltares/IVM-VU ) hierna uiteen wat de wetenschappelijke bevindingen zijn van plasticvervuiling van de rivieren. De vervuiling is breder dan eerst aangenomen, ook in de lucht en drinkwater komen plasticdeeltjes voor. Het is dus overal om ons heen aanwezig, het probleem is dus echt heel wijdverspreid.  Vervolgens werden de internationale en nationaal kaders van de aanpak van de problematiek uiteen gezet: ontwikkelingen bij OSPAR, EU, riviercommissies en RWS. Dit gebeurde op overzichtelijke wijze door Frederieke Knopperts (RWS). De gemeentelijke kant van het verhaal werd verteld door Gerrit Post (VNG) die de Global Goals, de gemeentelijke milieudoelstellingen in zijn algemeenheid en die van de gemeente Urk in het bijzonder met elkaar verbond.

plastic soup surfer 390x900

Afbeelding 2: Merijn Tinga vertelt over zijn ervaringen als ‘Plastic Soup Surfer’.

Na een korte pauze was er ruimte voor twee praktijkvoorbeelden ter inspiratie. Ten eerste vertelde Jos Penninx als voorzitter van de Vereniging van Riviergemeenten hoe zijn organisatie werkt. De organisatie is vooral gericht op bestuurders en is opgericht na de Sandozramp in Basel in 1986 die een grote invloed had op het milieu van de Rijn. De VNR heeft zich veel beziggehouden met waterveiligheid, maar milieuveiligheid blijft een thema. De heer Penninx gaf als praktisch voorbeeld de aanpak van de plasticvervuiling van de Maas, waar door veel partijen wordt samengewerkt om het plastic in de rivier op te ruimen.

Als laatste lichtte Karen van Burg van Rijkswaterstaat de aanpak van het Haringvliet toe, waar de bestaande samenwerking tussen partijen in het Haringvliet effectief werkt om een samenwerking op de plastic vervuiling van de grond te krijgen. Waar in Rotterdam juist innovatieve pilots partijen bij elkaar bracht, werken in het Haringvliet juist de natuur- en recreatieambities van de omgeving mee. Een plasticvrij Haringvliet kan de natuurambities juist versterken. Er zijn al projecten opgestart en aangehaakt bij lopende zaken, waaronder het uitzetten van jutbakken langs de randen van het Haringvliet, een plastic vrij Haringvlietweekend en het testen van innovatieve micrometers.

Urk 390x900

Afbeelding 3: Wethouder van Urk, Gerrit Post jr. presenteerde tijdens de conferentie over duurzaamheid van gemeenten en gemeenten voor global goals.

Workshops

Deze hele opzet was bedoeld als voeding van vier workshops waar de deelnemers hun visie op vier specifieke deelthema’s van de benodigde aanpak van de vervuiling van rivieren mochten geven. Deze thema’s waren:
1) Bestuurlijk draagvlak: hoe creëren en behouden we bestuurlijk draagvlak t.a.v. plasticvervuiling in rivieren? (moderator en input: Mike Mannaart, KIMO Nederland en België)
2) Benodigde communicatie en voorlichting: welke communicatie en voorlichting hebben we nodig en hoe moet dat om effectief te zijn? moderator: Arthur Wiggers, VNGi)
3) Lokale bronaanpak (met als voorbeeld de Maas en Waal): hoe pakken we de lokale bronnen van plasticvervuiling echt aan? (moderator: Jan Joris Midavaine, input Sylvia Spierts, projectleider Schone Maas, IVN)
4) De aanpak van de plasticvervuiling van het Haringvliet (concrete casus): wat wordt al gedaan, maar wat is met wie nog nodig? (moderator: Judith Harrewijn (Communicatiebureau De Lynx, input: Karen van Burg (RWS)).

Doel van de workshops was om een aanpak van de thema’s te beschrijven en deze ook mee te gaan nemen naar partijen die er iets aan kunnen doen, inclusief de deelnemers zelf. Er was maar beperkt tijd voor de workshops, maar men was zeer enthousiast en wilde eigenlijk niet stoppen met de groepsdialogen. Omdat het pand echt om 17.00 uur leeg moest zijn vanwege een volgende bijeenkomst, had de moderator een uitdagende taak om op tijd af te ronden en iedereen op tijd in de grote zaal te krijgen. Dat lukte maar door het enthousiasme was er maar zeer beperkt tijd voor een laatste drankje.

Tijdens de plenaire presentaties van de 4 groepen bleek dat er een aantal concrete acties en samenwerkingen gaan worden opgezet, precies waar op werd gehoopt. De groep over het “Haringvliet” gaat zeker nog een keer bijeenkomen om een aantal acties uit te werken en een aantal mensen van de groep van “Bestuurlijk Draagvlak” gaan verder met acties op het gebied van de aanpak van ballonnen en plastic in het Noordzeekanaal. Dat zijn prachtige uitkomsten van het congres dat als doel had verder te gaan dan alleen het verzorgen van presentaties. Een mooie uitkomst om te worden opgevolgd. Alle sprekers, deelnemers en organisatoren worden bedankt voor hun inzet van deze geslaagde dag.

workshop 390x900

Afbeelding 4: Workshop lokale bronaanpak.

Deelnemerslijst conferentie

Presentaties

MerijnTinga_PlasticSoupSurfer_301117

DickVethaak_AchtergrondPlasticVervuiling_311117

EvelineKnopperts_Beleid_OSPAR_RWS_301117

Gerrit Postjr_VNG&Urk_301117

JosPenninx_VNR_301117

KarenvanBurg_Definitieve Presentatie Haringvliet

 

BACK