Verslag Algemeen Bestuursoverleg 10/12/20

Voorafgaand aan het webinar ‘De Balans van het Strand’, was er het najaarsoverleg van het Algemeen Bestuur. Hier werd een overzicht gegeven van de uitgevoerde activiteiten in 2020.

Er is weer veel gedaan: er is veel werk verzet voor de Green Deals Visserij voor een Schone Zee en Schone Stranden. Fishing for Litter is weer gecoördineerd, waarvoor ondanks de pandemie veel gemeenten zijn bezocht voor de uitreiking van het deelnemerscertificaat door KIMO-bestuurders aan de actieve vissers. Ook is het EU zeebeleidsproject in Georgië zeer succesvol afgerond. Verder zijn de relevante kustzaken van gemeenten besproken en zijn de begroting en het werkplan voor 2021 goedgekeurd.

Voor 2021 zijn er twee AB-overleggen gepland:
21 Mei (13.00-15.00 uur overleg), dit is gekoppeld aan EU Maritieme Dag
17 November (11.30-13.30 uur overleg, daarna een congres of webinar 14.00-17.00 uur)

BACK