Uitgebreide schoonmaakactie Vlissingse Binnenhaven

Van 22 t/m 27 oktober 2018 gaan meerdere partijen het drijfafval opruimen in de Vlissingse Binnenhaven. De gemeente Vlissingen heeft hiervoor samen met Amels en Oceanwide Expeditions speciale Seabins (een soort drijvende prullenbakken) aangeschaft en de HZ organiseert een grote opruimactie. Ook de vissers dragen hun steentje bij door elke week het afval uit zee in big-bags mee te nemen naar land. Iedereen heeft belang bij een schone Binnenhaven.

Niet praten maar poetsen

De Vlissingse Binnenhaven en de kades zijn al een stuk schoner dan vroeger maar alle betrokken partijen vinden het belangrijk om hieraan te blijven werken. Sinds de herstart van het project Fishing for Litter verzamelden de vissers in de periode april t/m september ruim 30.000 kg afval van de bodem van de Noordzee. Een deel van het afval blijft echter drijven. Dit afval wordt in de week van 22 t/m 27 oktober opgeruimd. Naast de schade voor het milieu zorgt drijfafval ook voor financiële schade wanneer het leidt tot een vastgelopen schroef. Een groot aantal partijen zijn betrokken; Amels, Oceanwide Expeditions, Waterschap Scheldestromen, Hogeschool Zeeland, Scouting de Watergeuzen, Terra Maris, Reclassering en de Zeeuwse Visveiling.

Vlissingen eerste Nederlandse vissershaven met Seabins

De gemeente Vlissingen wil bijdragen aan een verbetering van het oppervlaktewater en heeft daarom besloten om samen met Amels en Oceanwide Expeditions drie Seabins aan te schaffen. Deze zijn geplaatst in de 1e binnenhaven, 2e binnenhaven en nabij Amels. Een Seabin is een drijvende prullenbak met een zuigende werking die vooral in stilliggend water gebruikt wordt. Alle drie de partijen hebben er één aangekocht. Ze zijn geplaatst in de hoeken van de haven waar het afval zich door de wind en stroming op een natuurlijke wijze al verzameld. Het onderhoud en leegmaken komt voor de rekening van de gemeente m.u.v. de Seabin die geplaatst is bij Amels.

Activiteiten

  • Maandag 22/10 Gemeente Vlissingen reinigt de kade met een veegwagen.
  • Dinsdag 23/10 en/of woensdag 24/10 Afval verwijderen van diverse taluds door de Reclassering.
  • Dinsdag 23/10 HZ-studenten verwijderen drijfafval uit de binnen haven met roeiboten.
  • Donderdag 25/10 Gemeente Vlissingen reinigt het havengebied met een veegwagen.
  • Vrijdag 26/10 HZ-studenten verwijderen drijfafval uit de binnen haven met roeiboten.
  • Vrijdag 26/10 om 13:00 uur feestelijke afsluiting bij CVH Rental, Eerste Binnenhavenweg 7.
  • Zaterdag 27/10 Watergeuzen zeilen drijfafval op uit de Vlissingse Binnenhaven.

Ambitie stopt niet na 27 oktober

De afwateringsputten op de deksloof, een soort goot op de kade zijn uitgespoten waardoor hemelwater niet meer over de kade de haven inloopt maar afgevoerd en opgevangen wordt. Voor een nettere uitstraling van de Binnenhaven wordt eind 2018 de kop van de kade opgehoogd en de klinkers vervangen voor stelconplaten. Verder is de verwachting dat nog meer visserijkotters zich aansluiten bij ‘Fishing for Litter’. De eurokotters die zijn aangesloten bij Fishing for Litter worden binnen korte tijd beter ondersteund doordat er kleinere big-bags zijn ontwikkeld.

BACK