Uitbreiding vloot Fishing for Litter

Afgelopen maanden is de vloot van Fishing for Litter uitgebreid met zeven Urker vissersschepen en twee onderzoeksschepen van Rijkswaterstaat: de Tridens en Luctor. Ook op deze schepen van Rijkswaterstaat wappert nu de Fishing for Litter vlag. De vloot bestaat hiermee totaal uit 131 schepen. De eerste vangst van de Luctor in het Noordzeekanaal maakte meteen het afvalprobleem in kanalen met een open zeeverbindingen zichtbaar.

Tridens
We waren verrast en blij toen de Tridens rechtstreeks contact opnam met het secretariaat van KIMO met de vraag of ze mee konden doen met Fishing for Litter. De Tridens is één van de onderzoeksschepen van Rijkswaterstaat, die worden ingezet voor meetwerkzaamheden, water-, bodem- en visserijonderzoek. Dit schip vaart niet alleen op de Noordzee maar gaat tot aan de golf van Biskaje. Natuurlijk hebben wij onmiddellijk een mooie grote Fishing for Litter vlag opgestuurd.  Het zichtbaar voeren van de Fishing for Litter vlag kan ook weer helpen de bemanning van andere vissersschepen van Nederland tot aan Spanje een duwtje in de rug te geven om ook Big Bags aan boord te nemen om opgevist afval mee te nemen naar de wal.

Luctor
Als vervolg hierop werd KIMO gecontacteerd door nog een ander Rijkswaterstaatschip: de Luctor. De Luctor is een visserijonderzoekschip. Zij gaan éénmaal per jaar het Noordzeekanaal door naar de haven van Amsterdam. Daar gaan zij met een sleepnet “vissen”. De bedoeling hiervan is dat de vissen gemeten en gewogen worden om na te gaan wat er aan het veranderen is aan de visstand in de Haven van Amsterdam. Maar behalve dat zij vissen in hun sleepnet ophalen is er ook een groot deel van afval wat in hun netten terechtkomt.  Aangezien KIMO al vele jaren met het Fishing for Litter project werkt en de vissersschepen voorziet van Big Bags, kregen wij van de bemanning van de Luctor de vraag of KIMO ook voor hun zo’n Big Bag beschikbaar wilde stellen.

Afval in Noordzeekanaal
Na zo een visactie van de Luctor kregen we binnen één dag twee volle Big Bags terug. Die hebben zij bij de loswal van de kleine sluis afgezet om opgehaald te worden binnen de reguliere afvoermogelijkheden van Fishing for Litter. De hoeveelheid afval van één dag “vissen” in de Amsterdamse haven en klein stukje Noordzeekanaal, bewijst wel hoeveel afval er zich in deze regio moet bevinden. KIMO heeft in 2014 een klein project uitgevoerd: “Vuil Spuien” . Hierbij werd afval gemeten met een trawlnet bij de spuisluis in IJmuiden. Er zijn meerdere kleinschalige opruiminitiatieven in deze regio. Waternet, Rijkswaterstaat, Gemeente Amsterdam en de Waterschappen zouden hen hierbij kunnen helpen door de handen ineen te slaan om drijfafval in het Noordzeekanaal en de stad terug te dringen. Als je het afval al in het kanaal kan opvangen, zal het niet naar zee stromen.

BACK