Toekomstperspectieven schoon strandbeheer

De Green Deal Schone Stranden loopt af in 2020. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een voorstel geschreven tot herziende maatregelen tegen zwerfvuil op zee. De huidige Green Deal geeft namelijk invulling aan de Kaderrichtlijn Marine Strategie. Vanaf 2021 is het voorstel te werken middels een Programma Schone Stranden. Hierbij komt de regiefunctie bij Rijkswaterstaat.

Het faciliteren van een netwerk: de Green Deal Schone Stranden

Maar liefst 20 kustgemeenten en 22 bedrijven en organisaties ondertekenden de Green Deal Schone Stranden. Sinds de start van de Green Deal is een stevig en actief partnernetwerk gerealiseerd met een centrale rol voor de gemeentelijk strandbeheerder. De samenwerking heeft ertoe bijgedragen dat ambtelijk coördinatoren, organisaties en bedrijven regelmatig contact hadden met elkaar en ervaringen uitwisselden. De rijksoverheid faciliteert graag een doorstart van deze bijeenkomsten.

Een greep uit de producten van de Green Deal  

We zien langs de Nederlandse kust dat er de laatste jaren flink is geïnvesteerd op het strand. Documentatie hierover is terug te vinden in verschillende rapportages, checklists en websites. De ervaringen uit de Green Deal Schone Stranden zijn gebundeld in een tweetal checklists:

De Green Deal Schone Stranden ontwikkelde sinds 2018 samen met Strand Nederland de vernieuwde metingen voor de Schoonste Stranden Verkiezing:

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft het advies- en ingenieursbureau Witteveen + Bos eind 2019 een evaluatieonderzoek uitgevoerd voor de Green Deal Schone Stranden.

BACK