Toekomst Visserij voor een Schone Zee

Als partners van de Green Deal Visserij voor een Schone Zee werken we gezamenlijk aan het terugdringen van afval in zee: de afgelopen jaren is er veel verbeterd. Eind 2020 loopt de huidige Green Deal af. We zullen nu na moeten denken over een toekomstige samenwerkingsvorm Visserij voor een Schone Zee.

De regiegroep heeft, aan de hand van de ervaringen van de Green Deal, de evaluatie van Witteveen en Bosch en de ontwikkelingen en kansen, een toekomstdocument voorbereid. Tijdens de CO van 14 mei zal dit document besproken worden. Dit zal de basis vormen voor een besluit hoe, met wie en op welke manier we vanaf 2021 met elkaar verder gaan.

De inzet van de partners heeft de afgelopen vijf jaar voor veel verbetering gezorgd. Door tal van projecten, samenwerkingen en korte lijnen, zijn de voorzieningen op de havens verbeterd, wordt er gewerkt aan verduurzaming van vistuigen en is het aantal Fishing for Litter schepen enorm uitgebreid. Met elkaar leveren we zo een bijdrage aan het verminderen van de hoeveelheid visserij- gerelateerd afval in zee.

Samenwerking
Met oog op de veranderende maatschappelijke ontwikkelingen, wordt het samenwerken op het vlak van afvalinzameling en recycling steeds belangrijker en in Green Deal verband hebben we daarin een aantal sterke actieve partners gevonden. Het voortzetten van deze samenwerking is dus absoluut wenselijk, maar daar moet een goede vorm voor gevonden worden.

BACK