SUP en PRF workshops in Brussel

Internationaal is er veel interesse in de benadering die de Nederlandse stakeholders hebben gekozen ten aanzien van de aanpak van afvalinzameling in visserijhavens en nuttig toepassen van de grondstoffen. Als partners in de Green Deal deelden we onze kennis in Brussel.

Brede vertegenwoordiging
In de week van 17 februari woonden veel Green Deal partners 3 bijeenkomsten bij in Brussel. Op 17 februari heeft de secretaris van KIMO in het EU parlementsgebouw een bijeenkomst van de Intergroep Seas, Rivers and Oceans (SEARICA) bijgewoond waar op politiek niveau de situatie van de zee en vervuiling wordt besproken. Dit werd gevolgd door een workshop in DG Mare op 18 februari waarbij onder andere ook VisNed (Pim Visser) en Rijkswaterstaat (Ewoud Kuin) vertegenwoordigd waren. Er is daar gesproken over de Wegwerpplastic Richtlijn en Havenontvangstrichtlijn. Mike Mannaart van het KIMO heeft Fishing for Litter gepresenteerd en de middag de bijeenkomst voorgezeten.

Ontwerp, inzameling en recycling van visnetten
Op 19 en 20 februari vond een workshop plaats over het onderwerp plastic visnetten binnen de Single Use Plastics directive. Van de partners van de Green Deal was o.a. Jan Joris Madavaine aanwezig. Daar hebben de Green Deal partners aangegeven dat het gewenst is alles zo gemakkelijk mogelijk te houden en dat de vissers niet de lasten zouden moeten dragen van het invoeren van Extended Producer Responsibility.

Een duidelijke presentatie werd gegeven door Rijkswaterstaat trainee Roos Bol. Hierin uitleg over de actuele stand van zaken als het gaat om visnetten recycling. Ook Mareike Erfeling verzorgde een presentatie over OSPAR en Gilian Herpers van NEN over geharmoniseerde Europese standaarden. Bekijk hier alle presentaties die tijdens de bijeenkomst zijn gehouden. Concluderend kunnen we stellen dat Nederland het allemaal heel netjes voor elkaar heeft. Integraal afvalbeheer met de Green Deal en het afvalspoorboekje waar vissers en havens terug kunnen vinden wat ze met welk afval moeten doen. Daarnaast is al een infrastructuur aanwezig voor de inzameling van visnetten. Een voorbeeld hiervan is het initiatief Healthy Seas die regelmatig oude visnetten ophalen die ingezameld worden door de CIV van Den Oever.

Het verslag van de bijeenkomst is hier terug te lezen.

6_SUP en PRF workshops in Brussel(2)

BACK