Strandverkiezingen in de toekomst

Het schoonste strand 2019 van Nederland is… Al velen jaren worden de verkiezingen georganiseerd met als doel bestuurlijke aandacht voor een schoon strand. De stranden scoren steeds hoger en de verschillen worden klein. Zijn strandverkiezingen nog het juiste middel?

Strandinspecties door Green Deal
De organisatie Nederland Schoon besloot in 2017 geen Schoonste Strandverkiezing meer te organiseren. Sinds 2018 worden de strandinspecties van de Strandverkiezingen daarom volledig vergoed door de Green Deal Schone Stranden. De uitvoering en coördinatie van de verkiezingen ligt bij Strand Nederland. In 2018-2019 zijn tal van zaken aangepast en verbeterd. Zo werd een monitoringsapp ontwikkeld en werden nieuwe inspecteurs geworven.

Ruimte voor verbetering
Tijdens partnerbijeenkomsten is regelmatig discussie over de opzet van de verkiezingen. Vorig jaar heeft er aan de hand van een enquête een evaluatie plaatsgevonden. De uitkomsten lieten zien dat er belangstelling is de verkiezingen gezamenlijk te bespreken. De Green Deal Schone Stranden heeft Bas de Jong (o.a. projectleider bij Strand Nederland) aangesteld om dit project verder te begeleiden.

Denk mee
Vrijwel alle kustgemeenten zijn ondertekenaar van de Green Deal Schone Stranden. Ook uw stem mag gehoord worden. Wat ziet u graag anders in de Strandverkiezingen? Neem uw ideeën mee naar de bijeenkomst. U kunt uzelf aanmelden via een e-mail aan Bas de Jong. Hij zal u dan verder ook op de hoogte houden over de agenda en stukken voor deze bijeenkomst.

Datum: dinsdag 25 juni a.s. van 11.00 – 15.00

Locatie: KIMO, Stationsplein 48b, Beverwijk.

Meer weten over de uitkomsten van de eerste inspectieronde van 2019? Kijk op schoon strand verkiezingen.

BACK