Strandschoonmaakactie breidt uit naar 32 gemeenten

Stichting Juttersgeluk, VNG en KIMO Nederland/België hebben bekendgemaakt dat ze volgend jaar voor de derde ‘Expeditie Juttersgeluk’ samen gaan optrekken en er wordt naar gestreefd om alle 32 Noordzee kustgemeenten mee te laten doen. Dat is officieel bekend gemaakt tijdens de internationale conferentie van KIMO op 9 oktober in Noordwijk. Daar werd de samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarin de deelnemende partijen afspreken om alle Nederlandse kustgemeenten en lokale zorginstellingen enthousiast te maken voor dit duurzame initiatief.

Iedereen kan meedoen

Tijdens Expeditie Juttersgeluk gaan mensen die (tijdelijk) minder goed kunnen meekomen in de maatschappij, op zoek naar spullen op het strand. Ze rapen alle afval op, zodat een schoon strand achterblijft.
Op die manier willen ze bevorderen dat alle groepen in de samenleving de kans krijgen om mee te denken en te werken aan een duurzame wereld. Strandjutten is een laagdrempelige manier om dit te doen.

Suzanne Klaassen van Juttersgeluk is dan ook erg blij met de steun die ze krijgt van VNG en KIMO: ‘Door te strandjutten werk je samen aan een duurzame toekomst. Iedereen kan zo op een laagdrempelige manier actief bijdragen aan het verminderen van de plastic soep. Samen het strand afvalvrij maken is een zinvolle dagbesteding, juist voor mensen die minder goed meekomen in de maatschappij. Het is super dat we na twee edities met in 2016 nog 17 deelnemende kustgemeenten, in 2017 door de samenwerking met KIMO en VNG kunnen werken aan deelname van alle 32 kustgemeenten!’

Think globally act locally

VNG-voorzitter Jan van Zanen: ‘De komende 15 jaar werken landen in de hele wereld aan de realisatie van de Global Goals for Sustainable Development (de opvolgers van de Millenniumdoelen). Het zijn 17 doelen die raken aan de kerntaken van gemeenten zoals: afvalbeheer, duurzame productie en consumptie, huisvesting, terugdringen van ongelijkheid, werkgelegenheid en participatief bestuur. Expeditie Juttersgeluk is een prachtig voorbeeld van hoe de Global Goals lokaal invulling krijgen en dat iedereen daar aan mee kan doen. Daarom dragen we stichting Juttersgeluk een warm hart toe.’

Robert G. Te Beest, voorzitter KIMO Nederland/België: “KIMO Nederland & België werkt als samenwerkingsverband van kustgemeenten aan een veilige en duurzame zee en kust voor nu en voor de toekomst. KIMO vindt het daarom heel belangrijk dat mensen zich bewust zijn van de problematiek van de plastic soep. Maar ook dat alle groepen in onze samenleving hiervan op de hoogte zijn en in staat worden gesteld hier iets aan te doen en ook van te leren. Die verbinding tussen milieudoelstellingen en sociale doelstellingen maakt dit project voor ons extra belangrijk.”

Start op 1 april 2017

De derde editie van Expeditie Juttersgeluk gaat op 1 april 2017 van start in Gemeente Sluis. Doelstelling is in 32 gemeenten meer dan 700 mensen met een arbeidsbeperking een zinvolle én gezellige dag te bezorgen.

Bewustwording rondom de milieuproblemen als gevolg van de plastic soep staat hierbij centraal, zowel bij de deelnemers als het grotere publiek.

BACK