Fishing for Litter

Stijgende vangst voor Fishing for Litter

De vangst van de eerste drie kwartalen van 2019 is binnen! In 12 Nederlandse vissershavens leveren de 134 vissers die deelnemen aan Fishing for Litter hun afvalvangst in bij de speciale ontvangstinstallaties. De hoeveelheden worden door KIMO en afvalverwerkers gemonitord om inzicht te krijgen in de jaarlijkse en ruimtelijke verschillen.

In het totaal heeft Fishing for Litter van 1 januari tot 1 oktober 2019 ruim 431 ton afval verzameld! Onderstaande grafieken laten een paar interessante gegevens zien. Dat het aantal tonnen per haven verschilt, is voor een deel afhankelijk van het aantal schepen dat daar aanvoert. Het kan ook een andere verklaring hebben. In Harlingen is de hoeveelheid afval bijvoorbeeld drie keer zo hoog als gemiddeld. Mogelijk is hier een link met het afval van de Msc Zoë. De lichte stijging ten opzichte van vorig jaar bij de helft van de havens kan een gevolg zijn van de overschakeling van pulsvisserij naar boomkor en het groeiend aantal deelnemende vissers. Zo is de vloot van Vlissingen in 2018 herstart met het project en zijn in Stellendam meer vissers aangesloten.

FFL Noordelijke havens 2009-2019

FFL Zuidelijke havens 2009-2019

 

Kostenstijging
De verwachting is dat de kosten voor het programma Fishing for Litter de komende jaren omhoog zullen gaan. De ambitie is dat alle vissers in Nederland mee gaan doen aan het project. Dit betekent een verdubbeling van de hoeveelheid deelnemers en naar verwachting ongeveer 1/3 meer afval. Ook wordt verwacht dat er nog heel wat afval afkomstig van de MSC Zoë opgevist gaat worden. En schakelen alle vissers binnen 2 jaar weer over naar de boomkorvisserij, waarbij mee afval van de bodem wordt gevist. Naast de groei van de hoeveelheden opgevist afval, zijn er ook hogere kosten voor afvalverwerking te verwachten.

Europese richtlijn vanaf 2021
Op 7 juni 2019 is de nieuwe Europese Richtlijn 2019/883 over Havenontvangstvoorzieningen gepubliceerd. De Europese lidstaten hebben nu 2 jaar de tijd om deze Richtlijn om te zetten in Nationale wetgeving. In de Richtlijn is opgenomen dat passief opgevist afval, waar ook het Fishing for Litter afval onder valt, onder de ‘indirecte financiering’ valt. Dit betekent dat de individuele visser die FFL-afval afgeeft geen aparte rekening gaat betalen voor het afgegeven FFL afval. Naast indirecte financiering is in de wetgeving opgenomen dat het financieren van deze afvalstroom aangevuld mag worden met middelen uit bijvoorbeeld EU-subsidies, overheidsfinanciering (Rijk, lokaal), sponsoring en middelen vanuit producentenverantwoordelijkheid. De partners van Fishing for Litter waaronder veel Nederlandse havens, de kustgemeenten en het Ministerie van I&W werken hard aan een voorstel waarmee we in de toekomst het project Fishing for Litter structureel kunnen gaan financieren.

 

BACK