RWF_4463

Samen werken aan een Schone Zee

De verontreiniging van onze zeeën en kusten is een groot probleem. Om het terugdringen van zwerfvuil/plastic soep efficiënter aan te pakken hebben KIMO en het ministerie van I&M een meerjarige samenwerking getekend. De officiële bekrachtiging vond plaat op de conferentie Samen werken aan een Schone Zee op 10 maart in IJmuiden.

RWF_4421De maatregelen voor het terugdringen van de verontreinigingen zijn voor de sectoren strand en visserij ondergebracht in twee Green Deals, te weten: de Green Deal Visserij voor een Schone Zee en de Green Deal Schone Stranden. Hierdoor werken veel partijen aan het schoner maken van de zee en het strand. Hoe voorkom je dat afval op het strand of in zee terecht komt en als dat is gebeurd, hoe haal je dat er dan weer uit? Over dat probleem buigen zich onder andere strandpaviljoenhouders, afval-verwerkers, vissers, havens, maatschappelijke organisaties, gemeeRWF_4474nten en het Ministerie. Het Ministerie faciliteert deze samenwerkingsverbanden en KIMO Nederland en België begeleidt deze processen. KIMO coördineert, ondersteund door het ministerie, ook het project “Fishing for Litter“. Vissers die afval in hun netten krijgen gooien dit niet meer overboord maar brengen dit aan land. Daar wordt dit afval gescheiden en zo duurzaam mogelijk verwerkt.

Na een goede start voor de Green Deals in de jaren 2015 en 2016 zijn KIMO en het Ministerie nu een samenwerking aangegaan voor vier jaar. RWF_4495De samenwerking werd namens het ministerie getekend door: de heer Slangen (Min. I&M, Directeur Gebieden en Projecten), mevrouw van Duin (Rijkswaterstaat, Directeur Netwerkontwikkeling) en de heer Allewijn (Rijkswaterstaat, Directeur Veiligheid en Watergebruik). De heer Te Beest voorzitter van KIMO tekende namens KIMO Nederland en België.

Om deze officiële gelegenheid kracht bij te zetten werden er door Port of Amsterdam, Groningen Seaports en de Waddenzeehavens RWF_4544presentaties gegeven over de samenwerking binnen het Fishing for Litter project en de Green Deal Visserij voor een Schone Zee. Tevens hebben deze havens allen een schenking gedaan als bijdrage aan het Fishing for Litter project, waarvoor KIMO hen bedankt.

Dat de gedachte van de Green Deal en de samenwerking aan een schone zee nog steeds aan kracht wint blijkt uit het feit dat er nog steeds nieuwe partijen blijven aansluiten. Zo is tijdens de conferentie een partnerschap ondertekend door de Redersvereniging voor de Zeevisserij.

De conferentie eindigde met een presentatie van afvalinzamelaar Bek & Verburg die hard werken aan innovatie op het gebied van afval inzameling in havens. De presentatie vormde de aftrap voor een nieuw integraal systeem voor afval inzameling voor de visserij in IJmuiden, zoals reeds is begonnen in Harlingen en Stellendam.

BACK