Reizende Tentoonstelling

KIMO Nederland en België is sinds haar bestaan betrokken bij vele aspecten rond zeeën en oceanen die tot doelstelling hebben om het ecologische dynamische systeem van de Noordzee en de aangrenzende zeeën voor te toekomst te waarborgen. Een belangrijk aspect hiervan is de toenemende vervuiling van de zeeën en oceanen. De reizende tentoonstelling “Fishing for Litter” is een compositie van elementen die hiermee deze vervuiling van zeeën en oceanen en de gevolgen daarvan weergeeft. Met deze expositie wil KIMO Nederland en België een breed publiek bereiken om zodoende bewustwording over ‘s werelds grootste ecosysteem onder kinderen en volwassen te brengen. De tentoonstelling gaat niet alleen in op de gevolgen van de vervuiling op het ecosysteem maar toont ook de reikwijdte en onbegrensdheid van de zeeën en oceanen.

reizendekimoDe tentoonstelling blijft minimaal twee maanden op locatie. Wil de expositie goed tot zijn recht komen is een expositieruimte van minimaal 80m2 nodig. De expositie is geen statische geheel zij kan heel goed gecombineerd worden met andere onderwerpen die uiteraard wel betrekking zal moeten hebben met de zeeën en oceanen. De inrichting van de expositie op locatie wordt door de beheerder van de expositieruimte verzorgd. KIMO verzorgd het transport van de expositie van locatie naar locatie. Hiervoor wordt een 10 m3 bestelbus gehuurd en een externe chauffeur ingehuurd. De kosten van het transport komen voor rekening van de gemeente of het museum dat de tentoonstelling exposeert.

Hoofdthema
Het hoofdthema van de expositie is de vervuiling van de zeeën en oceanen, daarnaast besteedt de expositie aandacht aan de natuurlijke diversiteiten in en boven het zeewater. Waarbij de expositie is opgedeeld in verschillende thema’s waarbij bij ieder thema uitleg wordt gegeven van het te exposeren onderdeel.

De Kinderhoek
Op de tentoonstelling is een ruim aanbod aanwezig voor jonge kinderen. Voor kinderen is een speciale speelhoek ingericht met een groot memoriespel bestaande uit houten blokken voor op de grond, Er is een kortdurende film over een krab in de Noordzee op een beeldscherm te zien, een lectuurtafel met verschillende leesboeken en kleurplaten, een zandbak om door middel van een stok met een draad en een magneet afval uit te vissen(Fishing for Litter). Er zijn voor de kinderen kleurplaten, Een speciale brochure over Fishing for Litter en een zoek plaat met wat er allemaal aan natuurlijke planten en dieren op de stranden te vinden zijn. Op iedere plaats waar de tentoonstelling staat wordt getracht een kunstwerk van kinderen toe te voegen aan de tentoonstelling op deze wijze wordt getracht de vervuiling van de zeeën onder de aandacht te houden van kinderen.

Mocht u belangstelling hebben voor de tentoonstelling dan gerust contact met ons op.

BACK