Recycling van pluis naar borstels voor de visserij

Vispluis is gemaakt van polyethyleen (HDPE2), een plasticsoort die goed kan worden hergebruikt. Nu er steeds succesvoller vispluis apart wordt ingezameld, zou het leuk zijn een visserij gerelateerde herbestemming te vinden voor deze afvalstroom.

Student Ro Mulder van de Hanzehogeschool Groningen heeft zich voor zijn afstudeerproject gericht op het ontwerpen van een product, wat gemaakt wordt van het gerecyclede vispluis. Om tot vernieuwende ideeën te komen heeft Ro interviews afgenomen met verschillende partijen van de Green Deal, waaronder KIMO Nederland en België en VisNed. Het resultaat is het ontwerp van een schrob-borstel met haren van natuurlijke vezels.

“In het project heb ik veel opties bekeken en veel concepten gehad. Nu aan het einde van het project heb ik ervoor gekozen om van het oude pluis, borstelkoppen te maken, met haren van natuurlijke vezels, om mee te schrobben. Een van de redenen daarvoor is omdat standaard borstelharen vaak van plastic zijn en ook slijten. Zo helpt het residu van het ene slijtageprobleem, het andere slijtageprobleem!” – Ro Mulder student Hanzehogeschool Groningen.

Wilt u meer informatie over het ontwerp of het afstudeerverslag digitaal ontvangen, neem dan contact op met Ro Mulder

KIMO_pluisborstel

BACK