Wat is uw pilotproject?

De partners van de Green Deal Visserij hebben de afgelopen jaren al veel bereikt met elkaar. Tijdens bijeenkomsten, worden innovatieve ideeën met elkaar gedeeld. Om deze ideeën ook uit te kunnen voeren, stelt Rijkswaterstaat dit jaar weer 25K projectgeld beschikbaar. Daarom willen we de partners van de Green Deal graag uitnodigen om vóór 15 april alle ideeën die bij kunnen dragen aan de doelen van de Green Deal (zie hieronder) schriftelijk in te dienen.

Dus heb je een idee om de bewustwording van vissers te vergroten? Of de faciliteiten in de haven te verbeteren? Of een andere manier van afvalscheiding/recycling? En zou dit idee ook potentie hebben op andere locaties? Laat het ons weten! Vul dit pilotprojectformat in en stuur deze op via een e-mail aan het secretariaat van de Green Deal, Jan Joris Midavaine.

Doelstellingen Green Deal

  • De vissersschepen houden al het huishoudelijk afval (1), al het ’Fishing for litter’ afval (2) en al het afval uit de bedrijfsvoering en vistuig (3) apart aan boord en geven deze drie afvalstromen in de Nederlandse visserijhavens zoveel mogelijk apart af.
  • In 2016 faciliteren vijf visserijhavens de aangeboden afvalstromen uit de visserij op toereikende wijze en zonder oponthoud voor de vissers. De drie afvalstromen worden apart ingezameld. In 2020 is dit uitgebreid naar alle Nederlandse visserijhavens.
  • Het huidige ‘Fishing for litter’ programma wordt gecontinueerd en de omvang wordt zo mogelijk uitgebreid.
  • In 2020 wordt 95% van het afval uit de bedrijfsvoering en vistuig en ‘Fishing for litter’ afval, dat door vissersschepen in Nederland aan wal wordt gebracht, gerecycled of nuttig toegepast.

De binnengekomen ideeën worden door de regiegroep bekeken. Daarnaast wordt er in overleg met Rijkswaterstaat een keuze gemaakt in welke ideeën uitgevoerd zouden kunnen worden binnen de begroting. De indieners van veelbelovende projectideeën worden uitgenodigd deze te presenteren tijdens het Centraal Overleg (CO) van 14 mei.

Voor vragen kan je tussendoor terecht bij Ewoud Kuin.

BACK