OSPAR Workshop over hoe om te gaan met plastic afval in de visserijsector

Op 10 november had het samenwerkingsverband van de 15 landen langs de oostelijke Atlantische oceaan (OSPAR) een dag georganiseerd, met als organiserende partij Rijkswaterstaat.

Na een opening door Lex Oosterbaan en de voorstelronde is er in groepen gediscussieerd hoe het probleem van plastic afval aan te pakken. Er waren ca. 35 aanwezigen afkomstig van overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven afkomstig uit diverse landen o.a.: België, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Noorwegen, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Het was een boeiend overleg waar goede ideeën werden besproken. Kenny Baas gaf een interactieve en praktische presentatie tijdens de werksessie die zeer goed werd ontvangen. Anna Bobo Remijn van de Europese Commissie die de aanpassing van de Europese Havenontvangst-richtlijn coördineert gaf een presentatie over de stand van zaken hiervan. Een pluim voor trainee Wouter Rooijakkers want de dag was uitstekend georganiseerd. De tekst wordt in december verwacht. Het Ministerie van I&W maakt nog een verslag van de dag, opvraagbaar bij het secretariaat.

BACK