OSPAR-meting maakt soort strandafval inzichtelijk

Vorig jaar heeft er aan de hand van een enquête een evaluatie Schoonste Strandverkiezing 2018 plaatsgevonden. Hieruit kwam onder andere naar voren dat er een wens bestond tot verdere discussie over de toekomst en aanpak van de verkiezingen. In samenwerking met de partners van de Green Deal Schone Stranden is hier op dinsdag 25 juni gevolg aan gegeven.

OPAR-metingen
De stranden zijn in de afgelopen jaren een stuk schoner geworden. Een methode om meer inzicht te krijgen in het soort afval dat nog op de stranden wordt gevonden is de verkorte OSPAR-meting. Dat is een meting waarbij in een vak van 30 maal 30 meter alle stukjes afval opgeraapt worden en gecategoriseerd. Dit levert waardevolle data op over de herkomst van het zwerfafval. Op basis daarvan kunnen plannen gemaakt worden om gericht specifieke soorten afval aan te pakken. Ook dit jaar zijn op de stranden van iedere kustgemeente metingen uitgevoerd. Opvallend is dat op een schoon strand dan toch nog stukjes afval gevonden worden. De metingen zijn op deze website terug te vinden.

Het belang van de verkorte OSPAR-meting voor toeristische stranden wordt breed gedeeld. Als kustgemeenten adviseerden we daarom de OSPAR-metingen te continueren. Wel is het hierbij van belang om te weten waar deze metingen op de stranden precies worden verricht, zodat er nog meer gerichte actie kan worden ondernomen.

Advies en kennisdeling
Er wordt veel waarde gehecht aan monitoring. Dit levert voor ons gegevens op om zaken te verbeteren. Door samenwerking en het delen van ervaringen kan kennis opgebouwd worden. Een kans voor de Strandverkiezingen is het benutten van de gegevens uit de monitoring en opgebouwde kennis door deze te verwerken in duidelijke rapportages.

Toekomstige aanpak
De discussie over de toekomst van de Strandverkiezingen heeft ertoe geleidt dat er verder nagedacht moet worden over een goede opvolger van schoonste strandenverkiezing voor de periode vanaf 2021. Er is hiertoe een werkgroep gevormd die onder meer gaat nadenken over monitoring, de rol van de OSPAR-metingen, de mogelijkheden om duurzaamheid mee te nemen in de doelstellingen en of kustgemeenten dan wel niet de keuze moeten krijgen om deel te nemen aan de verkiezing.

Onderstaand zes voorbeelden van verkorte-OSPAR metingen. Dit afval werd gevonden in vakken van 30×30 meter op stranden in gemeente Vlissingen, Zandvoort, Bloemendaal en Veere

BACK