Noordzeebodem bezaaid met afval

KIMO vraagt aandacht voor de gevolgen van de milieuramp met de MSC Zoë. De hoeveelheid verloren vracht is slechts een fractie van de laadcapaciteit van de huidige containerschepen. KIMO adviseert en agendeert op nationaal internationaal niveau.

 

Milieuramp MSC Zoë

Het zal u niet zijn ontgaan dat op 2 januari containerschip MSC Zoë een lading containers heeft verloren boven de Waddeneilanden. De eerste schattingen lagen rond de 270, de laatste schattingen nu zelfs rond de 345 stuks. Duizenden tonnen materiaal (een ruime schatting betreft tussen de 1000-10.000 ton) zijn in zee beland. Aangezien veel containers niet in hun geheel kunnen worden geborgen en de lading tijdens de berging vrijkomt is deze containerramp aan het veranderen in een milieuramp. De stranden van de Waddeneilanden waren bedekt met heel veel afval en vissers ondervinden grote hinder met vissen in en nabij het getroffen gebied.

 

345 containers slechts een fractie van de laadcapaciteit

De Noordzee is met ongeveer 260.000 scheepsbewegingen (˃ 300 bruto tonnage, GT) jaarlijks een van de drukst bevaren zeeën ter wereld. Deze huidige ramp was weliswaar van grote omvang, maar het verlies betrof nog geen 1,5% van de laadcapaciteit van wat containerschepen tegenwoordig kunnen vervoeren. Die capaciteit betreft tot 20.000 containers en de huidige ontwikkelingen in de scheepsbouw gaan richting schepen met een ruim een dubbele capaciteit. Als een dergelijk schip vergaat, dan ontstaat een geheel andere, veel ernstiger situatie. Gelet op het grote aantal scheepsbewegingen binnen onze landsgrenzen is een dergelijk voorval echter niet ondenkbaar. Dit soort voorvallen zijn dan ook mede de aanleiding geweest om KIMO in 1990 op te richten.

 

Aanpak van KIMO

Het KIMO-secretariaat is daarom na de ramp in de kerstvakantie onmiddellijk in actie gekomen om aandacht voor het probleem te vragen via sociale media en door het opstellen van een brief die op 10 januari aan de Tweede Kamer gestuurd. KIMO heeft deze brief opgesteld om onze steun aan de getroffen Waddengemeenten te betuigen Hiernaast spreken wij als nationale en internationale netwerken van kustgemeenten onze grote zorgen uit over de nasleep van deze ramp en de huidige ontwikkelingen en aanpak van containerschepen. We werden hierbij onmiddellijk door onze internationale koepel, KIMO International, gesteund die de brief ook hebben ondertekend. Direct na de ramp is KIMO benaderd door Nieuwsuur en heeft erelid Albert de Hoop een interview gegeven waarin hij de zaak helder uitlegde.

 

Continue agenderen

In het verleden hebben wij de risico’s van de huidige wijze van containertransport nationaal en internationaal aangekaart en diverse resoluties hierover aangenomen. In dit kader hebben wij in 2007 en 2008 al een signaal over de problematiek van transport over zee aan de voormalig Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, mw. J.C. Huizinga-Heringa afgegeven. Hier is echter tot op heden naar onze mening onvoldoende mee gebeurd. Het baart ons, als bestuurders van kustgemeenten, grote zorgen dat containers zo gemakkelijk overboord kunnen slaan. Niet alleen vormen deze containers een gevaar voor de scheepvaart en de visserij voor de kust, maar wanneer een dergelijke container op het strand aanspoelt, kan er ook direct gevaar voor de bewoners en toeristen van kustgemeenten ontstaan. We hebben de Tweede Kamer om opheldering gevraagd en verzocht om acties. Hierover zullen wij aan u terug rapporteren.

BACK