Nieuwe Green Deal partners

De afgelopen maanden zijn vier nieuwe partners toegetreden tot de Green Deal Visserij voor een Schone Zee: Nederlandse Vissersbond, Vissersvereniging Ons Belang, Vissersvereniging Hulp in Noord en Gemeente Texel en Vissershaven Oudeschild (CIV Texel). Alle partijen hebben zich door toetreding verbonden aan de afspraken zoals vastgelegd in de Green Deal Visserij voor een Schone Zee. Daarnaast heeft elke partij afzonderlijk geformuleerd op welke manier zij zich actief in zal zetten om bij te dragen aan de Green Deal.

De Nederlandse Vissersbond
De Nederlandse Vissersbond is een belangenorganisatie voor Nederlandse beroepsvissers, eigenaren en opvarenden, in de zee-, kust- en binnenvisserij. Hun dienstverlening is gericht op de duurzame ontwikkeling van de aangesloten ondernemingen. Met toetreding van De Nederlandse Vissersbond tot de Green Deal zijn vrijwel alle vissers in Nederland vertegenwoordigd in de Green Deal. De andere belangenorganisatie VisNed was al aangesloten. Voorzitter van de Nederlandse Vissersbond, Johan Nooitgedagt zette zich op 10 april meteen actief in voor de Green Deal door als gesprekspartner bij het rondetafelgesprek inzake afhandeling containerramp MSC Zoë aan te dringen op een goeie financiële basis voor Fishing for Litter.

Visserijvereniging Ons Belang
Visserijvereniging Ons Belang behartigt lokaal de belangen van haar 25 leden, met name visserijbedrijven uit de regio Stavoren-Harlingen, Friesland. Deze leden zijn nauw betrokken bij de ontwikkelingen in het Waddengebied en Ons Belang onderhoudt contact met de faciliterende partijen die lokaal actief zijn, zoals de Gemeente Harlingen en de visafslag aldaar.

Visserijvereniging Hulp in Nood
Visserijvereniging Hulp in Nood is de oudste vissersvereniging van Nederland en behartigt lokaal de belangen van 38 visserijondernemers, met name uit de regio Zoutkamp en Lauwersoog (Groningen) De leden van Hulp in Nood zijn tevens lid van een Producentenorganisatie (PO), het gaat hierbij met name om PO Vissersbond en PO De Rousant. Omdat Hulp in Nood nauw betrokken is bij onder andere regionale faciliteiten zoals veiligheid en afvalmanagement op de haven van Lauwersoog.

Specifieke aanleiding voor toetreding tot de Green Deal, is voor de twee visserijverenigingen de zorg over de containerramp van MSC Zoë in januari 2019. De vissers in de regio Friesland en Groningen willen graag bijdragen aan een oplossing.

Gemeente Texel en Vissershaven Oudeschild (CIV Texel)
Op Texel is er een nauwe samenwerking tussen Gemeente Texel en het CIV Texel. De haven van Oudeschild is een gemeentelijke haven die naast de bruine vloot en andere scheepvaart ook voor de visserij bestemd is. Oudeschild is de thuishaven van de Texelse vissersvloot, die bestaat uit 20 kotters. De vis van de Texelse vloot wordt aangeland in Den Helder, waarna de schepen doorvaren naar hun thuishaven Oudeschild.

Oudeschild is zowel vissershaven als passantenhaven als toeristische trekpleister. Mede daardoor is het onderstrepen van de doelen van de Green Deal Visserij voor een Schone Zee belangrijk voor de Gemeente Texel en CIV Texel. Verschillende functies zijn in de haven met elkaar verweven, het is daarom ook belangrijk dat de haven schoon is. Bijzonder is de intensieve samenwerking. Alle scheepvaart kan het huisvuil in één en dezelfde container kwijt. Ook maakt de jachthaven voor bijvoorbeeld oude oliefilters gebruik van het afvalstation van de CIV. Dit zorgt voor een overzichtelijk geheel en bevorderd goede inzameling van afvalstoffen.

KIMO pomp texel 390x900
Uniek systeem voor schepen in de haven van Texel om vuilwater, oude olie en oliehoudend water (bilge) af te kunnen pompen.

Daarnaast is verduurzaming een belangrijk onderwerp. Binnen het project “Duurzame infrastructuurvoorzieningen voor de Texelse visserij” is met hulp van het Europees Visserijfonds geïnvesteerd in een systeem waarbij vissers- en andere schepen zwavelvrije dieselolie kunnen tanken en vuilwater, oude olie en oliehoudend water (bilge) af kunnen pompen. Uniek voor een Nederlandse vissershaven. Daarnaast investeert de CIV de komende jaren in 1100 zonnepanelen en realiseert zo 0 op de meter voor het bedrijfspand. In samenwerking met de gemeente wordt onderzocht of de extra opgewekte stroom vervolgens gebruikt kan worden voor walstroom op de haven.

De heer E. Kooiman, wethouder Texel en de heer P. van der Vis bestuurslid CIV Texel tekenden de Green Deal Visserij voor een Schone Zee namens de gemeente Texel en de CIV. Ook aanwezig waren de heer S. Kikkert, beleidsmedewerker Texel, de heer N. Hars, CIV Texel, de heer J.J. Midavaine en mevr. J. van Dijk van KIMO.

BACK