Nederland is zeeblind

Een veilige zee voor ons allemaal! Dat was de titel van het jaarlijkse KIMO-congres. De bestuurders en ambtenaren van de kustgemeenten kwamen vrijdag 12 april samen voor een Algemeen Bestuur overleg en congres op Willemsoord in Den Helder. Centraal tijdens de presentaties en werkbezoeken was de vraag: wat zijn de gevolgen van de ruimtelijke inrichting van de Noordzee voor milieu en de milieuveiligheid? Een Synthese werd gegeven door Dhr. Heij, Directeur Generaal Water en Bodem van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het is tijd om de ogen te openen!

van UrkRichting een Nationaal Programma Noordzee (2022-2027)
Nederland leeft met water. Op een warme, zonnige dag, gaan we met z’n allen naar het strand. Maar is dat de grens van ons Koninkrijk? Dat is het zeker niet, bleek tijdens het congres. Om dit inzichtelijk te maken heeft Dhr. van Urk, Programma manager Noordzee, werkzaam voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de ontwikkelingen in de Noordzee geschetst. Ontwikkelingen die ook effect zullen hebben op het land.

“De Noordzee is in een transitie. De kaarten worden geschud en de Noordzee opnieuw ingedeeld. Er ligt een enorme energie opgave, de hoeveelheid transportbewegingen over zee nemen toe en de beschikbare ruimte wordt gekoppeld aan functies.”

Een aantal cijfers: 3874 km scheepvaartroutes, 260.000 schepen per jaar, 750 km2 windparken, 160 platforms, 4500 km pijpleidingen, 3300 km kabels, 11.400 km2 beschermde gebieden en ruim 500 vissersschepen (waarvan 286 kotters). Presentatie: Dhr van Urk – Ministerie I&W

Aandacht voor ondernemersVisser2
Een ondergeschoven kindje in de herindeling van de Noordzee, lijkt de visserij. Directeur van VisNed, Dhr. Visser gaf toe dat de sector de belangen van energiebehoeftes en maatschappelijke belangen in klimaat- en natuur heeft onderschat. Grote delen van de Noordzee worden volgebouwd met windmolenparken. Het gevolg is vissen op postzegels.

“Het is goed om plannen op te stellen voor het toekomstig ruimtegebruik op de Noordzee. Echter, door de vraag naar duurzame eiwitten uit zee, is de visserij één van de weinige sectoren op de Noordzee waar een solide verdienmodel onder ligt.”

De visserijsector vraagt daarom aandacht voor ondernemerschap in de huidige samenstelling van partijen die praat over ontwikkeling van de Noordzee. Er is veel onderzoek, veel subsidie en projecten – maar geen ‘echte’ markt. Presentatie: Dhr Visser – VisNed

BlokNoordzee voor Nederlandse kust is hotspot voor aanvaringen
Onze derde spreker sloot perfect aan op het thema van het congres: een veilige Noordzee. Directeur van de Kustwacht Dhr. Blok gaf aan dat het steeds spannender gaat worden op zee. De Noordzee is al decennia één van de drukst bevaren scheepvaartroutes ter wereld. Het aantal scheepsbewegingen blijft toenemen, er is schaalvergroting in de beroepsvaart en incidenten hebben een steeds grotere impact op land. Risico’s op ongelukken nemen toe door de bouw van windmolenparken.

“Het scheepvaartverkeer langs onze kust is te vergelijken met de tien rijbanen van snelweg A4. Door de bouw van windparken wordt die snelweg echter gecomprimeerd tot een Provincialeweg. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling.”

De versnipperde reactie van overheidsdiensten op de verloren containers van MSC Zoë heeft aangetoond dat er vraag is naar veel betere coördinatie van calamiteiten. De Kustwacht pleit daarom voor een Noord-Hollandse maritieme veiligheidsrotonde. Dit is een concept waarbij alle diensten, veiligheidsregio’s en betrokken ministeries de handen ineen slaan om ervoor te zorgen dat de reactie op een calamiteit efficiënter en doeltreffender wordt. Presentatie: Dhr Blok – Kustwacht

Werkbezoeken
De presentaties werden gevolg door een synthese door Dhr. Mannaart – KIMO, Dhr. Visser – gemeente Den Helder en Dhr. Heij – Ministerie van I&W. Vervolgens bezochten de aanwezigen de haven van Den Helder met een rondvaart op marine sleper “De Noordzee”, de visafslag en Sea Ranger Service.

kimo congres 390x900

BACK