Nederland ervaringsdeskundige containerverlies bij EU-workshop

Op 4 juli organiseerde de Europese Commissie een workshop om de milieu impact van containertransport te bespreken, maar ook de sociale, juridische, technische en financiële aspecten. De aanleiding was onder andere de containerramp met Msc Zoë eerder dit jaar, maar ook het groeiend transport over zee.

Aanwezig was een verscheiden groep van 50 belanghebbenden uit de industrie, overheden, onderzoeksinstituten en NGO’s. Een Nederlandse delegatie (KIMO, VisNed, en samenwerkingsverband De Waddeneilanden) presenteerde de laatste stand van zaken rond de Msc Zoë. Zij lieten zien wat de impact van afval op de stranden is en hoe zo’n ramp zou kunnen worden voorkomen. KIMO legde uit wat het gevolg van zo’n ramp is voor het project Fishing for Litter, de kustgemeenten en de vissers. Informatie en inzichten over deze ramp gaf interessante input voor de internationale discussie over dit onderwerp.

KIMO bood de workshop-aanwezigen een lijst met aanbevelingen, waar zij, tot de invoering ervan, op zal blijven aandringen:
1)    Het oprichten van een Verdrag voor aansprakelijkheid en schadevergoeding voor vervoer van niet-giftige stoffen. Met de bijzondere toevoeging dat scheepseigenaren aansprakelijk zijn voor verontreiniging afkomstig van hun vaartuigen. En een verplichte verzekering voor alle vaartuigen voor compensatie, met een reservefonds om de tekorten te kunnen dekken. (KIMO Resolution 1/05)
2)    Het uitvoeren van de volgende maatregelen (KIMO Resolution 1/08):
•    Ontwikkel veilige laadplanningen voor containers en handhaaf deze
•    Stel een robuust system op om verloren containers aan te melden en pas het toe
•    Installeer automatische geactiveerde zenders op alle containers om het terugvinden te vergemakkelijken
•    Onderzoek de bouwcriteria van de containers in combinatie met de huidige stapelhoogte
•    Onderzoek de specificaties en onderhoudsregels voor de ‘twistlocks’ waarmee de containers (aan elkaar) vastgezet worden
•    Voer boetes en compensatiegelden in om de bergingskosten van verloren containers te dekken.

BACK