Bloemendaal 390x900

My Beach, nu ook in Bloemendaal!

De strandbezoekers zijn nog niet weg of vlak naast de achtergelaten zak chips landt een meeuw. Schuddend en trekkend aan de zak begint de zeevogel de restanten chips op te eten. Waar mensen zijn is afval. Binnen het project My Beach trekt KIMO samen met lid gemeente Bloemendaal en paviljoenhouders op om het strand schoner te maken en te houden.

Het strand van Bloemendaal wordt My Beach locatie. My Beach is een project waarbinnen gemeenten en strandondernemers intensief samenwerken om vanuit ideeën van de ondernemers de stranden schoner te maken en te houden. Het wordt ondersteund door Strand Nederland, KIMO en de Green Deal Schone Stranden. Dit is een samenwerkingsverband voor structureel schonere stranden, goed afvalgedrag van strandbezoekers en goede samenwerking en afstemming tussen partijen.

Op initiatief van Beachclub Fuel, gemeente Bloemendaal, KHN, Juttersgeluk en KIMO hebben inmiddels twee gesprekken plaatsgevonden. Hieruit bleek dat het onduidelijk is over hoe de verschillende partijen het afvalbeheer georganiseerd hebben. Door samen te werken met de gemeente, een aannemer en 8 strandpaviljoens kunnen we dit verbeteren wat bovendien kostenbesparend zou kunnen uitpakken. Momenteel wordt een enquête voorbereid om het huidige afvalmanagement en de wensen van de paviljoenhouders te inventariseren. Inmiddels zijn er langs de Nederlandse kust al 8 My Beach locaties en 4 in voorbereiding. Meer weten over My Beach en hoe ook uw gemeente mee kan doen? Neem hiervoor contact op met KIMO of Strand Nederland.

BACK