Minister Carola Schouten steunt visserijsector tijdens de innovatiedag

De kersverse Minister Carola Schouten van LNV had tijdens de Innovatie-dag voor visserij en schaal- en schelpdieren op 11 november 2017 een geweldige speech over de Nederlandse visserij-, schaal en schelpdiersector. Zeer bemoedigend en met oog voor de nog benodigde innovaties, waar de sector ruimschoots aan werkt.

Mike Mannaart van het Green Deal Secretariaat reikte Minister Carola Schouten een aantal rapporten uit waarin aandacht wordt gevraagd voor de inspanningen van de sector op het gebied van afval op zee. Het Fishing for Litter-programma waarbij vissers vrijwillig afval uit zee halen en aanleveren voor zo duurzaam mogelijke verwerking. Daarnaast werkt de sector ook hard mee aan de Green Deal Visserij voor een Schone zee om ook het beheer van het eigen afval aan boord en in de havens te verbeteren. Al deze inspanningen moeten meer zichtbaar en bekend worden bij het grote publiek, daar was deze actie een bijdrage aan.

BACK