Met dank aan de sponsoren

KIMO’s kroonproject, Fishing for Litter, is al sinds de pilot in 2001 succesvol. De infrastructuur vormt een stevige basis voor de Green Deal Visserij voor een Schone Zee. Jaarlijks wordt een kleine 300 ton afval door de deelnemende vissers uit zee gehaald.

De financiering van het huidige programma zou in 2019 echter aanzienlijk worden beperkt door de grootste directe financier, het Ministerie van I&W/RWS. Door een brandbrief, ondertekend door een groot aantal partnerorganisaties en medefinanciers heeft het ministerie besloten om de financiering weer op het oude niveau terug te brengen en te verlengen. Onze partners worden van harte bedankt voor hun steun.

Een gat van 8700 ton
Met dat besluit van het ministerie is KIMO blij, hoewel het bedrag niet voldoende is. Er is jaarlijks zeker nog €60.000,- nodig. Dankzij de havens, bedrijven en gemeenten is dat gat voor 2019 nu gedicht. Maar toen kwam het incident met de MSC Zoë. Een kleine berekening leerde dat er wel eens 9000 ton afval in zee kon zijn beland bij een maximale belading van de containers. Uitgaande van de 300 ton afval die Fishing for Litter langs de hele kust jaarlijks uit zee weet te halen was dat een reden om de stormbal te hijsen.

Financiële buffer
Het KIMO-secretariaat heeft een plan van aanpak opgesteld voor het ministerie van I&W waarbij wij hen de hand reiken. We kunnen samen met onze partners helpen met opruimen, maar er is wel extra geld nodig voor Big Bags, de opslag, afvoer en verwerking van het afval. Dat geldt voor de korte maar zeker ook voor de lange termijn. Op korte termijn is een financiële buffer nodig om de hogere kosten op te vangen. Dit alles heeft uitgebreid in de media gestaan (o.a. Dagblad van het Noorden, Fries Dagblad, Leeuwarder Courant, Noord-Hollands Dagblad, PZC, Reformatorisch Dagblad en Visserijnieuws). KIMO is in overleg met het ministerie van I&W en is inmiddels ook door het ministerie van LNV benaderd. Er wordt gewerkt aan een oplossing en het proces hiernaar toe wordt nauwlettend door het secretariaat gevolgd.

BACK