Kustontmoeting Katwijk

Naar aanleiding van de kabinetsplannen om het bouwverbod langs de kust los te laten, heeft een aantal milieuorganisaties een samenwerkingsverband in het leven geroepen onder de naam “Bescherm de Kust”. Zij willen met de overheid een kustpact ondertekenen over de randvoorwaarden voor bebouwing aan en langs de kust. Om te zien wat er speelt bij alle burgers die zich in hun bezorgdheid om de kust hebben aangemeld als Baywatchers voor bescherm de kust zijn er drie kustontmoetingen georganiseerd. De laatste was zaterdag 17 september in Katwijk. KIMO was hierbij om te horen wat er speelt. Het thema is van groot belang voor kustgemeenten en het is daarom raadzaam om als gemeentelijke vereniging op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

WatchTowerDe dag werd geopend door initiatiefnemer Gert de Groot van Natuurmonumenten, die wat vertelde over de achtergrond van het initiatief: de vele bouwplannen die er bestaan, de intentie van de overheid om het bouwverbod los te laten of bij lagere overheden neer te leggen, het gevoel van onmacht bij veel burgers en de mogelijkheid om samen iets te doen. Dat de kust en het strand veel mensen echt aan het hart gaat blijkt wel uit het feit dat 104.000 mensen zich hebben aangemeld als Baywatcher. Zij informeren Natuurmonumenten over voorgenomen bouwplannen in hun regio en denken mee over wat zij belangrijk vinden aan de kust.

De volgende spreker was Jos Wienen met zijn laatste publieke optreden als burgemeester van Katwijk. Hij deed een oproep aan de aanwezigen om genuanceerd te denken en te zoeken naar reële oplossingen. Door alleen te roepen dat alle bebouwing van het strand af moet en er in een straal van 15km van de kust niets meer gebouwd mag worden komen we er niet uit. Als voorbeeld gaf hij zijn eigen gemeente Katwijk. Daar zijn paviljoens gebonden aan een maximaal oppervlak en mag het in de hoogte niet boven de zeereep uit komen. Daarnaast wordt de strandbebouwing geconcentreerd op het stuk strand recht voor de bebouwde kom. (Mag er gebouwd worden achter de zeereep, dan ook ervoor, is achter de zeereep natuurgebied, dan ook ervoor.) Daarnaast wordt geen hoogbouw langs de kust toegestaan om het aanzicht van zee op het dorp kleinschalig te houden. Als laatste deed de heer Wienen nog een oproep aan de Baywatchers om zich net zo sterk te maken voor een open zicht naar zee als op het land. Hij hoopte dat iedereen samen in het verweer zou komen tegen “het ijzeren gordijn” van windmolens dat langs de kust moet verrijzen.

kustontmoetingNa de inleiding verdeelden de aanwezigen zich over een aantal tafels. In deze eerste ronde kon iedereen aangeven wat hen aan het hart gaat en waar ze graag over zouden willen door praten. Op basis van deze uitkomsten werden de onderwerpen gekozen voor de volgende ronde. Deze onderwerpen betroffen onder andere de bouwplannen langs de kust. Handhaving van wetgeving, een duidelijkere communicatie van bouwplannen naar de burger, windmolens, zwerfafval, de druk op de ruimte, recreatie vs. natuurbehoud etc.

In de tweede ronde werd er aan verschillende tafels over deze onderwerpen doorgepraat waarbij men ideeën kon aandragen wat hij of zij zou kunnen betekenen. Na een aantal van deze ideeën te hebben bediscussieerd kwam de laatste ronde waarin werd gekeken wie daadwerkelijk iets concreets wilde oppakken en wat die persoon zou kunnen bijdragen. Achteraf kon men nog kijken of er initiatieven waren bedacht waar die persoon zich nog bij zouden willen aansluiten. Al met al een effectieve aanpak, om snel mensen te verdelen en in te zetten waar ze zich sterk kunnen maken.

De concrete uitkomsten van de dag zullen later naar de deelnemers worden gecommuniceerd, wanneer wij deze ontvangen houden wij u op de hoogte.

BACK