KIMO werkt met VNG aan Global Development Goals

De komende 15 jaar werken landen in de hele wereld aan de realisatie van de Global Goals for Sustainable Development (de opvolgers van de Millenniumdoelen). Het zijn 17 doelen die raken aan de kerntaken van gemeenten. De VNG heeft hiervoor een Campagne opgesteld waar ook KIMO aan werkt.

De 17 doelstellingen in de Global Goals vallen samen met kerntaken van gemeenten, te denken valt aan: afvalbeheer, duurzame productie en consumptie, huisvesting, terugdringen van ongelijkheid, werkgelegenheid en participatief bestuur. Als milieu- en veiligheidsorganisatie voor kust en kustgeoriënteerde gemeenten staat KIMO aan de lat van een drietal van deze doelstellingen. Voor de uitvoering en invulling hiervan werkt KIMO nauw samen met de VNG. VNG voorzitter Jan van Zanen zal hier tijdens het Congres van het KIMO AGM op 9 oktober in Noordwijk meer over vertellen.

Op donderdag 30 juni vindt over doelstelling 14 en 15 een accelerator bijeenkomst plaats bij strandpaviljoen Noordzee in IJmuiden. KIMO is hierbij aanwezig als inspirator. Deelname is 75 euro, inschrijven voor de bijeenkomst kan nog steeds via onderstaande link. registratiesite

D14 life below wateroel 14: De bescherming van oceanen en zeeën heeft bij KIMO de grootste focus. Al ons werk richt zich op het terugdringen en tegenhouden van zwerfafval op zee. Van scheepvaart tot visserij en van stranden tot rivieren. KIMO probeert voor al deze bronnen van zwerfafval projecten en beleidsmaatregelen te ontwikkelen om de hoeveelheid zwerfafval die in zee komt te verminderen. Hiervoor werken we samen met de EU, gemeenten, de visserijsector, strandbeheerders en sinds kort het Hoogheemraadschap.

14 life on landDoel 15: Bescherming, Herstel en duurzaam gebruik van ecosystemen. Oceaan, zee, kustgebied, kwelders, de wadden. Allen zijn ecosystemen die onze bescherming verdienen. Enerzijds tegen verontreiniging en afval. Anderzijds tegen grootschalige uitputting. De Nederlandse vissers die voor hun brood afhankelijk zijn van deze ecosystemen werken al jaren samen met KIMO om de sector te verduurzamen en de impact op het ecosysteem te minimaliseren.

12 Consumption and productionDoel 12: Duurzame productie en consumptiewaarborgen. Een duurzame productie en consumptie betekent geen lineaire maar een circulaire economie. Hoe meer er gerecycled word hoe minder afval er op de afvalbergen of in het milieu beland. Daarnaast putten we onze natuurlijke hulpbronnen minder uit door ons afval hiervoor in te zetten. De beste manier om zwerfafval te verminderen is dan ook nieuw gebruik.

SDG2 nieuws

 

BACK