AGM 390x900

KIMO AGM en internationale conferentie

Half oktober verzamelden de internationale KIMO-leden, kustgemeenten rond de Noordzee en Oostzee, zich in Velsen voor de jaarlijkse bijeenkomst en algemene ledenvergadering. De aanvullende conferentie had het inspirerende thema: How land-based activities affect the marine environment. Kustgemeenten zijn medeverantwoordelijk voor het behoud van een gezond marien milieu. Tegelijkertijd vertrouwen gemeenten op de industrie om hun economieën overeind te houden. De conferentie maakte de uitdagingen van deze concurrerende prioriteiten zichtbaar en onderzocht huidige en toekomstige oplossingen.

Op de conferentie zaterdag werden de deelnemers welkom geheten door de voorzitter van KIMO Nederland en België en wethouder van Velsen, Sebastian Dinjens. Hij kon meteen het goede nieuws aankondigen dat naar aanleiding van de ramp met de MSC Zoë, deze zeevervoerder vanaf nu de ondiepe route langs de Waddeneilanden gaat mijden. (lees het persbericht) Daarna prikkelden sprekers de aanwezigen met onderwerpen als ecologisch bouwen en het spanningsveld tussen economie en gezonde leefomgeving. Na de lunch splitsten de deelnemers op in groepen voor verschillende workshops.

Excursies
Tussen de bijeenkomsten door was er tijd voor excursies om de omgeving te verkennen. Op vrijdag was er een studytour over de sluizen en per boot door het havengebied. In Velsen konden genoeg voorbeelden getoond worden waar oplossingen gevonden zijn om de impact van landbased activiteiten te minimaliseren. Er is industrie, scheepvaart en toerisme. Op zaterdagmiddag nam Li An Phoa de groep mee het strand op. Deze filosofische ecologist is bekend van haar project “drinkable rivers”. Tijdens de wandeling vroeg ze iedereen om in contact met de omgeving samen na te denken over ieders missie en rol in het duurzaamheidsvraagstuk aan de kust. Ze liet de aanwezigen in tweetallen die elkaar niet eerder hadden gesproken met elkaar praten over vragen als: Wat betekent de zee voor jou? Wat heeft de zee je geleerd? Wat zijn jouw of jouw organisaties kernkwaliteiten en hoe kan je die inzetten voor schonere en veiligere stranden?

Algemene ledenvergadering
Op zondag was het tijd voor de algemene ledenvergadering. Tijdens deze bijeenkomst droeg Robert te Beest na twee jaar zijn voorzitterschap over aan de Zweedse Jerry Ahlstrom. Ook werden twee nieuwe internationale resoluties aangenomen: luchtvervuiling van schepen in havens en het verlies van containers. De internationale resoluties zijn sterke documenten voor het KIMO netwerk om te lobbyen richting nationale overheden en de EU.

Lees de resoluties op de pagina van KIMO International:

 

BACK