KIMO Internationaal

Ook op internationaal vlak is er de afgelopen maanden werk verzet binnen het KIMO netwerk. Zo werd in oktober de internationale ledenvergadering georganiseerd en wordt er gesproken over het opnemen van Fishing for Litter in de Europese Havenontvangstrichtlijn.

AGM en Conferentie “Leven in Zee”

De jaarlijkse, internationale ledenvergadering van KIMO International ( de “AGM”) was van 11-13 oktober in Malmö en Lomma in Zweden. Hier werd uitleg gegeven over de activiteiten van 2017 van de dochterorganisaties in NW Europa en het internationale secretariaat. Ook werden de beleidslijnen voor komend jaar uitgezet. Tevens werd er een nieuwe resolutie aangenomen over een plan voor een ruimtelijke organisatie m.b.t. verkeerscontrole van de Noordzee. Tijdens de vergadering heeft Karsten Filsø uit Denemarken het presidentschap van KIMO International overgedragen aan Robert te Beest. Ook ontmoette onze kersverse voorzitter prinses Victoria, ambassadeur van de UN Sustainable Development Goals. De volgende AGM wordt van 5-7 oktober in Aalborg, Denemarken gehouden. DE AGM was gekoppeld aan de internationale conferentie over Global Goal nummer 14 van de Verenigde Naties: Leven in Zee. De opening werd verricht door de milieuminister van Zweden met als bijzondere gast kroonprinses Victoria van Zweden. Er waren veel interessante presentaties over de bedreigingen van de zee en wat er tegen kan worden gedaan.

Europese Commissie in Brussel

KIMO’s lobbywerk in Brussel over het opnemen van Fishing for Litter in de Europese Havenontvangstrichtlijn lijkt zijn vruchten te gaan afwerpen. De bedoeling is dat Fishing for Litter-afval in iedere zeehaven afgegeven zou moeten kunnen worden. Dit kan niet dwingend voor lidstaten worden opgenomen, maar minimaal als een vrijwillige maatregel. Het is een heel lang traject maar het lijkt er nu op dat dit voorstel in de tekst van de richtlijn is verwerkt. Het lobbywerk hiervoor is door KIMO Nederland en België gedaan. Eind december wordt de tekst waarschijnlijk gepubliceerd. Hierna begint het eigenlijke politieke proces. We houden u hiervan op de hoogte.

BACK