KIMO in Georgie

KIMO heeft als kerntaak de belangenbehartiging van kustgemeenten in Nederland, België en West-Europa. Onze organisatie heeft veel kennis in huis. Door deze kennis internationaal in te zetten, kan KIMO aanvullende inkomsten genereren. Het internationale werk dient als financiële motor voor onze nationale werkzaamheden. Dit is tijdens het afgelopen Algemeen Bestuursoverleg ook toegelicht.

Onze secretaris, Mike Mannaart, was in november door een internationaal consortium benaderd om als adviseur met een EU-project mee te doen. Dat was een mooie kans voor KIMO. Mike is voor het consortium verantwoordelijke voor het opstellen van het nationaal zee-milieubeleid en bijbehorend actieprogramma van Georgië. Het vertalen van de EU Kaderrichtlijn Mariene Strategie naar Georgië, is onderdeel van het samenwerkingsverdrag tussen de EU en Georgië. Het aanbod was om dit als ZZP-er te doen, maar Mike wilde de opdracht voor KIMO doen om de inkomsten ten goede aan KIMO te kunnen laten komen. Na enig discussie werd daar overeenstemming over bereikt. Toen moest de aanbesteding nog worden gewonnen, hetgeen is gelukt.

Zwarte Zee krijgt Nederlandse aanpak
Omdat er bijzonder weinig tijd is voor deze grote taak, en we het opstellen van een nationale strategie voor een heel land ook niet dagelijks doen, is door KIMO een aanpak vanuit de Green Deal Visserij & Schone Stranden voorgesteld. Die Nederlandse aanpak scoorde bijzonder goed in Brussel. Dat betekent in dit geval overleg voeren met partijen om informatie over de staat van de Zwarte Zee te krijgen. Vervolgens moet de gewenste, toekomstige milieutoestand van de zee worden gedefinieerd en de benodigde maatregelen. Dat alles met de stakeholders (en een tolk) samen. Er moet veel werk verzet worden, en er is weinig tijd om wetenschappelijke rapporten diepgaand te raadplegen. Binnen de EU-lidstaten werkt normaal een heel team 1 a 2 jaar aan deze taak. Nu is er 1 persoon er ongeveer een half jaar mee bezig, parttime verdeeld over een periode van 1,5 jaar. Dat betekent dus heel hard werken.

De band tussen Nederland en Georgië
Er zijn in totaal 7 missies gepland, waar er nu 2 van afgerond zijn. Mike heeft afgelopen juni 13 groepsinterviews en workshops georganiseerd, waarbij de deelnemers van 5 ministeries, gemeenten, havens en ngo’s in groepen aan het werk zijn gezet: “Het is altijd leuk om dit soort activiteiten te begeleiden. Bij aanvang van het overleg leg ik iedere nieuwe groep uit dat er een lange band tussen Nederland en Georgië bestaat, want de laatste slag van de Tweede Wereldoorlog is uitgevochten op Texel door 800 Georgische krijgsgevangenen. En dan blijkt dat ik in elke groep wel een kleinkind van de Georgische Helden tegenkom, van wie de grootvader ook op Texel is begraven.”

Het land Georgië
Het werk is qua omstandigheden, taal en omgangsvormen wel even anders dan hier in West-Europa. De voertaal is Georgisch met Russisch als tweede taal, maar niet tijdens officiële gelegenheden. Er is een hoge werkloosheid, veel armoede en de tweedeling tussen arm en rijk is sterk aanwezig. Het is ook een bijzonder land met een interessante geschiedenis en cultuur. Georgië heeft veel archeologische bijzonderheden (o.a. oude rotssteden) en was een van de eerste landen waar het christendom voet aan de grond kreeg. Het is later o.a. bezet geweest door de Ottomanen en maakte onderdeel uit van de USSR. De Kaukasus als regio heeft hoge bergen en men maakt al 8200 jaar wijn. Daarnaast zijn er twee afgescheiden republieken, Zuid-Ossetië en Abchazië, die deels door Rusland bezet zijn. Abchazië ligt langs de kust en heeft een langere kustlijn dan Georgië. Daarnaast zijn er veel Russische toeristen in het land, wat voor een buitenstaander vreemd voorkomt. Het is tenslotte toch ook de bezetter. Als je daarnaar vraagt hoor je wel: “ik heb een hekel aan Rusland, maar niet aan Russen”. Dat klinkt nogal ambivalent. Die uitspraak heeft nu door de opstand op 19 juni jongstleden na een toespraak door een Russische politicus toch een iets scherper randje gekregen.

Samen voor een Schone Zee
Het is een ontzettend interessant project dat inkomsten voor KIMO oplevert en daarnaast ook nog eens maatschappelijk en ecologisch relevant is. Mike heeft ook een een presentatie over KIMO verzorgd, er is met de burgemeester van de grootste vissersgemeente en traditionele vissers gesproken en men lijkt geïnteresseerd om Fishing for Litter op te gaan zetten. Het zou mooi zijn als ook het milieu van de Zwarte Zee verbetert. Dat wij daar als KIMO middels een betaalde opdracht aan bij mogen dragen is heel mooi meegenomen. En ook hier geldt: “Samen voor een Schone Zee”.

BACK